Criminaliteit in Sneek

Overzicht van misdrijven geregistreerd in Sneek op basis van informatie van de politie welke maandelijks wordt gepubliceerd. Er kan geselecteerd worden op type criminaliteit.

informatie alleen over sneek
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Alle misdrijven geregistreerd in april 2022 in Sneek

Maandelijks publiceert het CBS data over het aantal misdrijven geregistreerd in Sneek. Hiernaast wordt criminaliteit per categorie ingedeeld zodat verder ingezoomd kan worden hoe vaak een bepaald misdrijf wordt gepleegd. De data is beschikbaar tot op buurtniveau en gaat terug tot 2012. Zie ook: ►112-meldingen in Sneek en ►112-nieuws in Sneek.

Alle misdrijven in Sneek sinds januari 2012

Alle misdrijven in april 2022

Sneek
129
Gemeente Súdwest-Fryslân
236
Regio Sneek
316
Provincie Friesland
1.630
Nederland
62.622

Alle misdrijven in Sneek in de afgelopen maanden

april 2022
129
maart 2022
116
februari 2022
98
januari 2022
99
december 2021
130
november 2021
135

Tot en met april in andere jaren

tot apr 2022
508
tot apr 2022
607
tot apr 2022
457
tot apr 2022
519
tot apr 2022
534
tot apr 2022
585

Alle misdrijven per buurt in de wijk

Sneek binnen de grachten
21
Sperkhem en industrieterrein Houkesloot
17
Noorderhoek II
13
Hemdijk
11
Lemmerweg-Oost
10
Tinga
10
Noorderhoek I
8
Stationsbuurt
8
Lemmerweg-West
5
Stadsfenne
5
Zwetteplan
4
Duinterpen
3
Het Eiland
3
Noordoosthoek
3
Bomenbuurt
2
Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark
2
De DompLoënga

Misdrijf per categorie in Sneek in april 2022

Alle misdrijven
129
Onder invloed (weg)
18
Mishandeling
15
Horizontale fraude
15
Vernieling cq. zaakbeschadigingen
13
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
11
Bedreiging
10
Overige vermogensdelicten
9
Diefstal/inbraak woning
7
Ongevallen (weg)
6
Winkeldiefstal
4
Aantasting openbare orde
4
Drugshandel
3
Wapenhandel
2
Zakkenrollerij
1
Openlijk geweld
1
Diefstallen (water)
1
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
1
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
1
Brand/ontploffingen
1
Zedenmisdrijven Vreemdelingenzorg Verticale fraude Transport gevaarlijke stoffen Straatroof Overvallen Overige veiligheidsmisdrijven Onder invloed (water) Onder invloed (lucht) Moord, doodslag Wegen (overig) Water Vuurwerk Voedselveiligheid Ruimtelijke ordening Natuur en landschap Maatschappelijke integriteit (overig) Lucht (overig) Leefbaarheid (overig) Inrichting Wet Milieubeheer Dieren Bouwstoffen Bodem Bijzondere wetten Bestrijdingsmiddelen Afval Mestmisdrijven Mensensmokkel Mensenhandel Kinderzeden uitbuiting Kinderzeden Huisvredebreuk Fraude (overig) Drugs/drankoverlast Discriminatie Diefstal/inbraak uit bedrijven (enz.) Diefstal van motorvoertuigen Diefstal af/uit/van overige voertuigen Burengerucht (relatieproblemen)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCrime gemeente Súdwest-FryslânCrime regio SneekCrime provincie FrieslandCrime Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: