Drimble

Vergunningen en bekendmakingenGemeente Waadhoeke

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de Gemeente Waadhoeke, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over gemeente waadhoeke

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in de gemeente Waadhoeke

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties hebben betrekking op de gemeente Waadhoeke. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de provincie Friesland of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan toe. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de gemeente Waadhoeke.
Verfijn resultaten

Vergunningen en bekendmakingenGemeente Waadhoeke

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019HitzumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Franekerweg 5 in Hitzum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251445)

16-10-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oostelijke Industrieweg 25 A in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251430)

16-10-2019Gem. WaadhoekeKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oudebildtdijk 632 in St.-Jacobiparochie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251424)

16-10-2019DongjumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Riedsterweg 9 in Dongjum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251466)

16-10-2019Gem. WaadhoekeKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Lange Fâlom naast nr. 14 St-Annaparochie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251455)

16-10-2019Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing geluidhinder, SPIE Nederland BV, 11 november 2019 vanaf 21.00 uur tot en met 12 november 2019 06.00 uur, Biobased Brug, Ritsumasyl

Betreft: Overig (gmb-2019-250496)

16-10-2019Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing reclameborden, plaatsen van reclameborden van 31-10-2019 t/m 13-11-2019, open dag van ROC Friese Poort, Waadhoeke

Betreft: Overig (gmb-2019-250483)

16-10-2019Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing geluidsvoorschriften en ontheffing, plaatsen van sandwichborden, 15 december 2019, MFC De Helling, Waadhoeke

Betreft: Overig (gmb-2019-250478)

16-10-2019BerlikumVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van een jubileumconcert op zaterdag 10 november 2019 van 15.30 uur tot 18.00, perceel De Ofslach 11/13, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Overig (gmb-2019-250489)

15-10-2019Gem. WaadhoekeBeleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-248292)

15-10-2019FranekerKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Duukelaar 28 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250471)

14-10-2019DeinumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Tredde Keats 2 in Deinum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248593)

14-10-2019FranekerKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Roede 14 te Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248935)

14-10-2019MenaldumKennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit

Betreft: Overig (gmb-2019-248641)

14-10-2019FranekerKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Rie 6 te Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249406)Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie Friesland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: