Drimble

Vergunningen Skingen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Skingen, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over skingen

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Skingen

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Skingen door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Skingen.
Verfijn resultaten

Vergunningen Skingen

DatumBetreftOnderwerp
08-10-2019SkingenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Buorren 27 in Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-244110)

20-08-2019SkingenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Buorren 27 in Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206143)

06-03-2019SkingenGemeente Waadhoeke - reserveren algemene gehandicaptenparkeerplaats - nabij het Doprpshuis “Op healwei”, Slappeterpsterdyk 13 te Skingen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-12897)

24-10-2018SkingenVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Buorren 25, Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-226495)

12-09-2018SkingenAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Buorren 25, 8816 HV, Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-193899)

15-08-2018SkingenVerleende omgevingsvergunning, realiseren van een Bed & breakfast, Buorren 17, 8816 HV, Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175972)

25-07-2018SkingenAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een B&B, Buorren 17, 8816 HV, Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-160856)

24-01-2018SkingenVerleende omgevingsvergunning, wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming, Anemawei 2, kadastraal bekend gemeente Berlikum, sectie D, nummer 93, Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-15873)

07-07-2014Gem. MenaldumadeelONTWERP-PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 47 te Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2014-37494)

27-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Betreft: Overig (wsb-2014-4052)

23-06-2014Gem. MenaldumadeelRaadsbesluit Algemeen Belang Sportaccommodaties inzake de Wet Markt en Overheid

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-34749)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3951)

06-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 17 juni 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3581)

06-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 16 juni 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3580)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: