Skingen Vergunningen
Drimble

Vergunningen Skingen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Skingen, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over skingen

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Skingen

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Skingen door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Skingen. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Skingen

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
14-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van het dorpsfeest, 29 augustus t/m 1 september 2018, It Holt 17, Deinum

Betreft: Overig (gmb-2018-174177)

14-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van de van Aisma kaatsdagen, 24 t/m 27 augustus 2018, it Bosk 2, Bitgummole (Beetgumermolen)

Betreft: Overig (gmb-2018-174175)

14-08-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Overig (gmb-2018-174077)

14-08-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Overig (gmb-2018-174158)

14-08-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Overig (gmb-2018-174041)

10-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning /ontheffing gekuidsvoorschriften, houden van de diverse activiteiten, 19 augustus 2018 van 12.00 tot 18.00 uur, gemeente Waadhoeke

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-173440)

10-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van Mysteryspel, 5 oktober 2018, aanwezigheid van muziek, 6 oktober 2018, verstrekken van zwak-a

Betreft: Overig (gmb-2018-172560)

08-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van en dakkapel, Mied’gge 36, 8831 XP, Winsum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169615)

08-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een woning, De Spartaan 3, 9033 WK, Deinum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169620)

08-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Sybrand Roordastrjitte 3, 8843 KN Spannum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169618)

08-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, verplaatsen 3 lichtmasten en bijplaatsen 3 lichtmasten, It Bosk 2A, 9045 PA, Bitgummole (Beetgumermolen)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169609)

08-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, splitsen pand en verbouwen verdieping, Martiniplantsoen 2 / Groenmarkt 3, 8801 KH, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169606)

08-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, werkzaamheden grond (kabels), Harlingerweg 64 (en omgeving), 8801 PD, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169601)

08-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, Prof Wassenberghstraat 1, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169586)

08-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, veranderen van een monument, Eise Eisingastraat 4, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-169584)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: