Drimble

Vergunningen Skingen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Skingen, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over skingen

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Skingen

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Skingen door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Skingen. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Skingen

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
24-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing geluidsvoorschriften, aanwezigheid van live muziek, zaterdag 26 mei 2018 van 20.00 tot 01.00 uur, Sportleane 5, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Overig (gmb-2018-108565)

24-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, merke/dorpsfeest, vrijdag 25 mei 2018 van 14.30 uur tot 01.00 uur en zaterdag 26 mei 2018 van 10.00 tot 01.00 uur, aanwezigheid van mu

Betreft: Overig (gmb-2018-108557)

24-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing geluidsvoorschriften, aanwezigheid van muziek, zondag 27 mei 2018 van 16.00 tot 21.00 uur, horecabedrijf De Trije, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2018-108551)

24-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing geluidsvoorschriften, aanwezigheid van een DJ, 8 september 2018 van 20.00 tot 0.30 uur, Klipper 31, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2018-108545)

23-05-2018Gem. WaadhoekeOntwerpbestemmingsplan “St. Annaparochie - Tulpappel”, gemeente Waadhoeke

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-106935)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, VvV Sjirk de Wal 125 jaar, 31 mei t/m 2 juni 2018, Dronryp (Dronrijp)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-106932)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerlenging beslistermijn, bouwen van een bewaarplaats, Camstrawei 41, 8852 RJ, Firdgum

Betreft: Overig (gmb-2018-106927)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerlenging beslistermijn, splitsen van een bedrijfswoning in twee woningen waarvan één bedrijfswoning, Moolnersrak 13, 9036 MJ, Menaam (Menaldum)

Betreft: Overig (gmb-2018-106922)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van 6 stuks 2 onder 1 kapwoningen, Blikfaart 2 t/m 12 en Sudhoeksterfaart 1 t/m 11 8801 XC en 8801 XD, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106918)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, wijzigen van de vluchtroute van een reeds eerder afgegeven bouwvergunning, Jan Flamelingstrjitte 3, 9036 VM, Menaam (Menaldum)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2018-106916)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, opmetselen van de buitenmuur van de woning, Burgemeester Juckemastraat 32, 8401 GL, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106917)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, vervangen en vergroten van de serre, Breedeplaats 3, 8801 LZ, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106914)

23-05-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, vervangen van het terras, Voorstraat tegenover 26, 8801 LD, Oosterbierum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106911)

23-05-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een melkveebedrijf, Weakens 10, 8831 KP, Winsum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106910)

23-05-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, t.b.v. het vervangen van het dak en vervangen van kozijnen, Lageweg 7, Ried

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106908)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: