Drimble

Vergunningen Skingen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Skingen, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over skingen

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Skingen

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Skingen door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Skingen. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Skingen

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
17-10-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving verlenging beslistermijn, samenvoegen en verbouwen van de woningen, JH van Aismawei 55-57, 9045 PH, Bitgummole (Beetgumermolen)

Betreft: Overig (gmb-2018-219965)

17-10-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving verlenging beslistermijn, bouwen van 10 woningen, Mr. Klaas Douwestraat, Dekemaplein, Dekemastraat, 8804 NX, Tzum

Betreft: Overig (gmb-2018-219963)

17-10-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, G.A. van Dalenstraat 5, 8806 KH, Achlum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-219917)

17-10-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een wand voor oeverzwaluwen, nabij Konkelswei 6 – 10, Oosterbierum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-219915)

17-10-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, vergroten van de bestaande dakconstructie, Dr Vitus Ringersstraat 6, Ried

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-219911)

17-10-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/artikel 35 Drank- en Horecawet, houden theatervoorstelling, aanwezigheid muziek tijdens theatervoorstelling, verbod tot het zonder verg

Betreft: Overig (gmb-2018-219891)

17-10-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, dempen van een sloot in het buitengebied, nabij Arjen Roelswei 3, Oudebildtzijl

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-219906)

17-10-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de bestemming van een monument, Greatebuorren 39, Menaam (Menaldum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-219901)

17-10-2018Gem. WaadhoekeOndermandaatbesluit FUMO betreffende omgevingstaken gemeente Waadhoeke 2018

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-219886)

12-10-2018Gem. WaadhoekeRectificatie: Kennisgeving melding Activiteitenbesluit, renoveren van de bovenkant van de Jongveestal, Arkens 7, 8802 PR, Franeker

Betreft: Rectificatie (gmb-2018-217506)

10-10-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving melding Activiteitenbesluit, veranderen van het bedrijf met de bouw van een werktuigenberging, Franekerweg 1, 8804 NA, Tzum

Betreft: Overig (gmb-2018-215016)

10-10-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving melding Activiteitenbesluit, veranderen van het bedrijf van de bouw van een werktuigenloods, Nijlânsdyk 9, 9045 TS, Bitgummole (Beetgumermolen)

Betreft: Overig (gmb-2018-215014)

10-10-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving verlenging beslistermijn, Reclameuiting, Burg. J. Dijkstraweg 1, 8801PG, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2018-215004)

10-10-2018Gem. WaadhoekeBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), bouwen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning, Prof. Wassenberghstraat 1, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-214996)

10-10-2018Gem. WaadhoekeBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), realiseren parkeerterrein, Kiesterzijl 51, Herbaijum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-214988)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: