Drimble

Vergunningen Wjelsryp (Welsrijp)

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wjelsryp, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wjelsryp

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wjelsryp

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wjelsryp door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wjelsryp.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wjelsryp (Welsrijp)

DatumBetreftOnderwerp
10-04-2019WjelsrypVerleende Drank- en Horecavergunning, uitoefenen van een horecabedrijf, Galemawei 13- 15, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2019-85421)

13-03-2019WjelsrypVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Lûkrock, 20 april 2019, verschillende tijden, Westerein 2, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Overig (gmb-2019-59110)

30-01-2019WjelsrypVerleende loterijvergunning, De Gezamenlijke Verenigingen, houden van een loterij, in de maand oktober 2019, Westerein 33, 8842 LA, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Loterijvergunning (gmb-2019-22700)

28-11-2018WjelsrypVerleende omgevingsvergunning, kappen van bomen tbv aanleg brug, kruising van de provinciale weg N384 (de Froonackerdyk) met de Frjentsjerter Feart tussen Welsrijp en Winsum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-254573)

01-08-2018WjelsrypKennisgeving melding Activiteitenbesluit, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor het veranderen van de inrichting met het bouwen van een werktuigenberging, Frjentsjerterpaed 3, 8842, W

Betreft: Overig (gmb-2018-165356)

04-07-2018WjelsrypVerleende omgevingsvergunning, bouwen van de garage, Pastoryleane 1 A, 8842 LG, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-141535)

23-05-2018WjelsrypAanvraag omgevingsvergunning, t.b.v. het plaatsen van een tuinberging, Lytse Buorren 12, 8842 LH, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106884)

23-05-2018WjelsrypAanvraag omgevingsvergunning, vernieuwen van de garage, Pastoryleane 1 A, 8842 LG, WJELSRYP

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-106895)

18-04-2018WjelsrypAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een kapschuur met kelder, Frjentjerterpaed 3, 8842 LP, Welsryp

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-81366)

12-02-2018WjelsrypVerleende loterijvergunning, houden van een loterij voor de Gezamenlijke Verenigingen, p/a Westerein 33, 8842 LA Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Loterijvergunning (gmb-2018-29147)

07-02-2018WjelsrypVerleende omgevingsvergunning, uitbreiding van de woning, Nije Buorren 4, 8842 LT, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-24064)

18-01-2018WjelsrypVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), uitbreiding van een bestaande geitenstal, Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-2976)

31-10-2017WjelsrypAanvraag omgevingsvergunning: Westerein 20, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2017WjelsrypOntwerp-omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan: Westerein 11, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning

12-06-2017WjelsrypAanvraag omgevingsvergunning: Westerein 11, Wjelsryp (Welsrijp)

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: