Overlijdensberichten in Gemeente Waadhoeke

Een lijst van overlijdensberichten in de Gemeente Waadhoeke. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over gemeente waadhoeke

Overlijdensberichten in de gemeente Waadhoeke

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Gemeente Waadhoeke

DatumNaam
14 jan 2021

Corneliske (Corrie) Bakker-Kaastra

7 december 1927 (Drachten) - 14 januari 2021 (Sexbierum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad
13 jan 2021

Jacob Adriaan Hoogterp

22 december 1937 (Dokkum) - 13 januari 2021 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
13 jan 2021

Kornelia Martha (Corrie) Luehof-Woudstra

31 maart 1944 (Kalkar) - 13 januari 2021 (Sint Jacobiparochie)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
12 jan 2021

Sietske Roorda-Hemstra

4 september 1924 (Wjelsryp (Welsrijp)) - 12 januari 2021 (Tzum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
11 jan 2021

Paul Marcel Nieuwdorp

13 maart 1964 (Haarlem) - 11 januari 2021 (Menaldum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
11 jan 2021

Hylke Kloosterman

21 juni 1951 (Leeuwarden) - 11 januari 2021 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
8 jan 2021

Jille Siertsema

26 maart 1929 (Oldehove) - 8 januari 2021 (Winsum (FR))

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden
7 jan 2021

Sijke de Groot

6 maart 1944 (Bitgum (Beetgum)) - 7 januari 2021 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
7 jan 2021

Wytze de Jong

19 maart 1938 (Winsum (Fr)) - 7 januari 2021 (Vries)

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden
7 jan 2021

Janna Vis-Walstra

19 augustus 1926 (Buitenpost) - 7 januari 2021 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
6 jan 2021

Rina Kuin-Urban

6 september 1939 (Groningen) - 6 januari 2021 (Winsum (FR))

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden
6 jan 2021

Sjoerd Faber

25 april 1922 (Witmarsum) - 6 januari 2021 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad
6 jan 2021

Marie Postma-Wijbenga

7 oktober 1924 (Pietersbierum) - 6 januari 2021 (Sexbierum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
6 jan 2021

Jeltje Tjietske Feenstra-Lantinga

6 februari 1933 (Franeker) - 6 januari 2021 (Tzum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
5 jan 2021

Klaas Sijswerda

28 november 1943 (Sexbierum) - 5 januari 2021 (Sexbierum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarOverlijdensberichten regio Noordwest FrieslandOverlijdensberichten provincie Friesland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: