Overlijdensberichten in Gemeente Waadhoeke

Een lijst van overlijdensberichten in de Gemeente Waadhoeke. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over gemeente waadhoeke
Per plaats in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naar112 regio Noordwest Friesland112 provincie Friesland

Overlijdensberichten in de gemeente Waadhoeke

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Gemeente Waadhoeke

DatumNaam
19 jan 2022

Trijntje (Tineke) Fokkema-Meijer

5 maart 1952 (Franeker) - 19 januari 2022 (Sexbierum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
19 jan 2022

Jannie de Jong-van der Hoek

20 februari 1953 (Leeuwarden) - 19 januari 2022 (Sint Jacobiparochie)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
17 jan 2022

Albert Roelof Lefferts

17 december 1946 (Staphorst) - 17 januari 2022 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
17 jan 2022

Aaltjen Janna (Alie) Schiltkamp-Hamberg

21 juli 1945 (Winschoten) - 17 januari 2022 (Boer)

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden (via Mensenlinq)
15 jan 2022

Geertje (Gerrie) Deelstra-de Jong

17 juli 1934 (Dongjum) - 15 januari 2022 (Franeker)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 jan 2022

Jetse Hogerhuis

4 mei 1951 (Tzummarum) - 15 januari 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 jan 2022

Siebritha Jantina de Vries-Veldman

23 december 1936 (Noorddijk) - 15 januari 2022 (Boer)

Bericht gepubliceerd in Dagblad van het Noorden (via Mensenlinq)
15 jan 2022

Cornelia Henderika Moltmaker

22 juli 1934 (Den Andel) - 15 januari 2022 (Boer)

Bericht gepubliceerd in Eemsbode/Noorderkrant (via Mensenlinq)
14 jan 2022

Hiltje Visser-Tinga

24 november 1934 (Winsum (Fr)) - 14 januari 2022 (Winsum (FR))

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 jan 2022

Aaltje Wielenga-Talsma

3 december 1937 (Zurich) - 14 januari 2022 (Tzum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
14 jan 2022

Neeltje Bos-Weidema

6 mei 1937 (Tzummarum) - 14 januari 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 jan 2022

Marijke Dijkstra-Rekker

22 mei 1933 (Berltsum (Berlikum)) - 14 januari 2022 (Stiens)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
13 jan 2022

Gienie (Regina Johanna) Terra-Veltman

24 februari 1950 (Franeker) - 13 januari 2022 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 jan 2022

Beitj Wijnja-Eringa

14 december 1928 (Spannum) - 12 januari 2022 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
11 jan 2022

Tineke Keizer-Fennema

15 november 1949 (Harlingen) - 11 januari 2022 (Sint Annaparochie)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Nij Altoenae Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarOverlijdensberichten regio Noordwest FrieslandOverlijdensberichten provincie Friesland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: