Drimble

Vergunningen Boksum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Boksum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over boksum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Boksum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Boksum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Boksum. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Boksum

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
19-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften, FK Fierljeppen, 11 augustus 2018 van 13.30 tot 16.30 uur, Skâns 12, Winsum

Betreft: Overig (gmb-2018-129421)

19-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning, braderie, 29 juni en 24 augustus 2018 van 14.00 tot 21.00 uur, Voorstraat, Breedeplaats en Dijkstraat, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2018-129468)

15-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften\ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, beachvolleybal, 23 juni 2018 van 11.00 tot 19.00 uur, Breedeplaats, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2018-126644)

15-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften\ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Skots en Skeef, 25 augustus 2018 van 15.00 tot 02.00 uur, Heechpaed/Strjitwei, Dronryp (Dronrijp)

Betreft: Overig (gmb-2018-126640)

13-06-2018Gem. WaadhoekeOntwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-33370)

13-06-2018Gem. WaadhoekeOntwerp wijzigingsplan, Hamerenweg 17, Vrouwenparochie

Betreft: Overig (stcrt-2018-32880)

13-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van straatkaatsen, aanwezigheid muziek tijdens het straatkaatsen, 25 juni 2018 t/m 29 juni 2018 van 19.00 tot 21.30 uur, Nije B

Betreft: Overig (gmb-2018-125002)

13-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffingen geluidsvoorschriften/artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van een dorpsfeest op de ijsbaan, aanwezigheid van muziek, verstrekken van zwak- alcoholische

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-124994)

13-06-2018Gem. WaadhoekeOntwerp wijzigingsplan, Hamerenweg 17, Vrouwenparochie

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-122975)

07-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning /ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van een horecaevenement (feesttent, muziek en tappunten), op 31 juli 2018 en 1 augustus 2018, op het parkeerterrein aan

Betreft: Overig (gmb-2018-120093)

07-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, houden van een concours hippique, op 22 juni 2018 van 17.00 tot 21.00 uur en op 23 juni 2018 va

Betreft: Overig (gmb-2018-120076)

07-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning/ontheffing geluidsvoorschriften, houden van een paardensportevenement, op 15 juni 2018 van 16.00 tot 21.00 uur en op 16 juni 2018 van 08.00 tot 21.00 uur, op het terrein

Betreft: Overig (gmb-2018-120063)

06-06-2018Gem. WaadhoekeVerlenging beslistermijn, levensloopbestendig maken van de woning, Ramshoornstrjitte 3, 9041 BM, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Overig (gmb-2018-119257)

06-06-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een berging, Serviceflat Froonacker 2, 8802 CJ, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-119206)

06-06-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de verdieping tot appartement, Groenmarkt 3, 8801 KH, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-119183)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: