Drimble

Vergunningen Boksum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Boksum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over boksum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Boksum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Boksum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Boksum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Boksum

DatumBetreftOnderwerp
18-09-2019BoksumOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanbrengen taludverbreding, Sint Margrietwei 1, Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-227477)

08-08-2019BoksumKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198359)

10-07-2019BoksumKennisgeving melding Activiteitenbesluit, melding plaatsen mestsilo, Pypsterbuorren 14, Boksum

Betreft: Overig (gmb-2019-169786)

21-06-2019BoksumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-153398)

27-02-2019BoksumMelding aanleggen uitweg (APV), It Reedtsje 1, 9031XR, Boksum

Betreft: Overig (gmb-2019-47368)

23-01-2019BoksumAanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een mestsilo, Pypsterbuorren 14, Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-15835)

19-09-2018BoksumWijziging verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van ‘’de Slach bij Boxum’’, aanwezigheid van muziek, donderdag 18 oktober 2018, vrijdag 19 oktober 2018, zaterdag 20

Betreft: Overig (gmb-2018-199086)

24-01-2018BoksumAanvraag omgevingsvergunning niet behandeld, wijzigen van de voorgevel, It Reedsje 10, 9031 XR, Boksum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-15904)

24-01-2018BoksumVerlenging beslistermijn, vernieuwen van de kap van de stolpboerderij, Hegedyk 9, 9031 XJ, Boksum

Betreft: Overig (gmb-2018-15931)

01-06-2016BoksumGemeente Menameradiel Melding bodemsanering

21-03-2016BoksumGemeente Menameradiel Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet 1998

07-07-2014Gem. MenaldumadeelONTWERP-PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 47 te Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2014-37494)

27-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Betreft: Overig (wsb-2014-4052)

23-06-2014Gem. MenaldumadeelRaadsbesluit Algemeen Belang Sportaccommodaties inzake de Wet Markt en Overheid

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-34749)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: