Drimble

Vergunningen Wier

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Wier, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over wier

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Wier

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Wier door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Wier.
Verfijn resultaten

Vergunningen Wier

DatumBetreftOnderwerp
24-07-2019WierKennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Lautawei 13 in Wier

Betreft: Overig (gmb-2019-183896)

17-04-2019WierKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 28 in Wier

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-93760)

28-03-2019WierKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 28 in Wier

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73541)

12-12-2018WierVerleende standplaatsvergunning, plaatsen van een koek- en zopietent, in de tuin bij het perceel Hegedyk 2A te Wier, winterseizoen 2018/2019, Hegedyk 2A, 9043 VS, Wier

Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2018-265097)

14-11-2018WierKennisgeving melding Activiteitenbesluit, vervangen en verplaatsen van de bovengrondse CO2-tank, Gernierswei 23A, 9043 VX, Wier

Betreft: Overig (gmb-2018-242281)

18-07-2018WierVerleende omgevingsvergunning, verplaatsen en vervangen van een CO2 tank, Gernierswei 23 A, 9043 VX, Wier

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153310)

07-07-2014Gem. MenaldumadeelONTWERP-PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 47 te Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2014-37494)

27-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Betreft: Overig (wsb-2014-4052)

23-06-2014Gem. MenaldumadeelRaadsbesluit Algemeen Belang Sportaccommodaties inzake de Wet Markt en Overheid

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-34749)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3951)

10-06-2014WierOMGEVINGSVERGUNNING Wier, Gernierswei 23A

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2014-32047) | Plaatsen: Wier

06-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 17 juni 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3581)

06-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 16 juni 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3580)

27-05-2014Gem. MenaldumadeelInspraak voorontwerp bestemmingsplan `Gernierswei 23a te Wier`

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2014-29399)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: