Sint Annaparochie Vergunningen
Drimble

Vergunningen Sint Annaparochie

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Sint Annaparochie, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over sint annaparochie

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Sint Annaparochie

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Sint Annaparochie door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Sint Annaparochie. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Sint Annaparochie

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
15-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een woning, Stinzelân 44, Minnertsga

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175962)

15-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk (maximaal 2 jaren) veranderen van de bestemming (naar wonen), Hartman Sannesstraat 8, St.-Annaparochie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175950)

15-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een melkcentrum, perceel Rypsterdyk 56, Marsum (Marssum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175957)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, veranderen en vergroten van een woning, Bitgumerdyk 35, 9041 CB, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175981)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een woning, De Rie 14, 8801 XE, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175978)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing sandwichborden, plaatsen van sandwichborden, 24 augustus 2018 t/m 2 september 2018, campagne van het Luzac college, Waadhoeke

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-176573)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, realiseren van een Bed & breakfast, Buorren 17, 8816 HV, Skingen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175972)

15-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, G. A. van Dalenstraat 5, Achlum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175966)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, vergunning brandveilig gebruik onderwijscluster voor onderwijs en kinderopvang, Johan Roordastrjitte 41, 8851 EB, Tzummarum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-176061)

15-08-2018Gem. WaadhoekeBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), gedeeltelijk vervangen van de overkapping, Bitgumerdyk 11, 9041 CB, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-176008)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een schuur, A.S. Talmaplein 12, 8802 RW, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-176005)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van 6 geschakelde woningen, De Gripe 2 t/m 12, Menaam (Menaldum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175999)

15-08-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een woning, De Rie 12, 8801 XE, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175996)

15-08-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een kap op de garage, Berltsumerdyk 33A, Menaam (Menaldum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-175908)

15-08-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving melding Activiteitenbesluit, uitbreiden van een loods, De Jister 7, 8806 KZ, Achlum

Betreft: Overig (gmb-2018-176028)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: