Drimble

Vergunningen Boer

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Boer, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over boer

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Boer

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Boer door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Boer.
Verfijn resultaten

Vergunningen Boer

DatumBetreftOnderwerp
02-05-2018BoerAanvraag omgevingsvergunning, bouw sleufsilo, Dongjumereweg 11, 8809 HW, Boer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-91642)

22-09-2015BoerGemeente Franekeradeel Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

29-01-2015BoerVerleende omgevingsvergunning, Dongjumerweg 4 te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning

22-12-2014BoerAanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 4 te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning

30-09-2014BoerVerleende omgevingsvergunning, Dongjumerweg 11A te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning

25-09-2014BoerOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning: Geen reacties, in gebruik nemen van een mestscheidingsinstallatie bij een melkveehouderij (legalisatie)

Betreft: Omgevingsvergunning

06-08-2014BoerOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 11A te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning

27-06-2014BoerVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 1 te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Boer

27-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking najaarsonderhoud hoofdwatergangen

Betreft: Overig (wsb-2014-4052)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking `Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door het Bestuur van het Bosschap` en van de `Regeling benoeming bestuurs

Betreft: Overig (wsb-2014-3954)

23-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 1 juli 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3951)

07-06-2014Gem. FranekeradeelVerleende omgevingsvergunning, thv Zuiderkade 61 en Vijverstraat 17 te Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning

06-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 17 juni 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3581)

06-06-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering gezamenlijke adviescommissie d.d. 16 juni 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3580)

03-06-2014Gem. FranekeradeelVerleende omgevingsvergunning, het zuidelijk grondgebied van de gemeente Franekeradeel de Tsjommer Feart e.o.

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: