Drimble

Vergunningen Franeker

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Franeker, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over franeker

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Franeker

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Franeker door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Franeker.
Verfijn resultaten

Vergunningen Franeker

DatumBetreftOnderwerp
19-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jupiterbaan 6 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-230069)

17-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst melding Besluit lozen buiten inrichtingen De Rie 12 in Franeker

Betreft: Overig (gmb-2019-227423)

17-09-2019FranekerVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, buurtfeest , 19 oktober 2019, Mr. G. Groen van Prinstererlaan, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2019-227028)

16-09-2019FranekerVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Overig (gmb-2019-226555)

16-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit

Betreft: Overig (gmb-2019-226105)

13-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning op de hoek van Hertog van Saxenlaan en P.J. Troelstrastraat te Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225416)

12-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tzummerweg 14C in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-224107)

12-09-2019FranekerKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Andel-Ripkestraat tegenover nr. 31 in Franeker (Uitgebreide procedure)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223566)

12-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 11 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-224455)

11-09-2019FranekerKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Zilverstraat 16 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223117)

10-09-2019FranekerVerleende evenementvergunning, houden van evenement “Agrarische Dagen” en houden van kermis, 18 tot en met 23 september 2019, Voorstraat, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2019-220957)

10-09-2019FranekerVerleende standplaatsvergunning/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, plaatsen tap en podiumwagen, 20 en 21 september 2019 vanaf 18.00 uur, Voorstraat 6 t/m 16, Franeker

Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2019-220950)

06-09-2019FranekerKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lambertus Doniastraat 1 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-219894)

05-09-2019FranekerKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Hof 11 t/m 28 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-218082)

05-09-2019FranekerKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning P J Troelstrastraat 9 in Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-218782)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: