Drimble

Vergunningen Minnertsga

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Minnertsga, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over minnertsga

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Minnertsga

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Minnertsga door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Minnertsga. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Minnertsga

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
13-12-2018Gem. WaadhoekeSubsidieregeling Dorpen- en Wijken 2018 gemeente Waadhoeke

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-268345)

13-12-2018Gem. WaadhoekeVaststelling bestemmingsplan “Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt”,  gemeente Waadhoeke

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-70990)

12-12-2018Gem. WaadhoekeVerordening op de rekenkamer van Waadhoeke 2019

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-266384)

12-12-2018Gem. WaadhoekeOntwerpbestemmingsplan “Franeker - Noord en Oost”, gemeente Waadhoeke

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-266378)

12-12-2018Gem. WaadhoekeBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatsen dakkapel aan de achterzijde, Skutmakkerstille 29, 9035GC, Dronryp (Dronrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266185)

12-12-2018Gem. WaadhoekeBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), plaatsen zonnepanelen, Skilpaed 23, 9035AL, Dronryp (Dronrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266179)

12-12-2018Gem. WaadhoekeIngetrokken omgevingsvergunningen (reguliere procedure), vervangen van de dakbedekking, Vijfhuizen 14, 8801 AT, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266175)

12-12-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een twee-onder-een-kapwoning, Almasingel 10 en 12, 9047 HG, Minnertsga

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266167)

12-12-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Puoldyk 47, Dronryp (Dronrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266150)

12-12-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, dempen van een sloot, ten noorden van de Monnikebildtdijk en ten westen van de Vijfhuisterdijk (kadastraal bekend onder VWE00 Sectie F nummers 207 en 213), Oud

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266140)

12-12-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, het vergroten van een bestaande uitbouw aan een woning, ’t Putstik 1, 9072 AN, Nij Altoenae

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-266122)

12-12-2018Gem. WaadhoekeOntwerpbestemmingsplan “Franeker - Noord en Oost”, gemeente Waadhoeke

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-70848)

05-12-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een kunstkamer, Harlingerweg 45, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-259518)

05-12-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, dempen van een sloot en het graven van een sloot, Menamerdyk 4, Slappeterp

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-259514)

05-12-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een uitrit met toegangspoort, St. Michaelsberch 1, Winsum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-259510)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: