Drimble

Wijken en buurten in de Gemeente Waadhoeke

Bekijk specifieke informatie per wijk of per buurt in deze gemeente.

menu gemeente waadhoeke

Overzicht buurten en wijken in de Gemeente Franeker

We hebben het nieuws nog lokaler proberen te maken door de mogelijkheid te bieden ook informatie op buurt- en wijkniveau aan te bieden. Dit hebben wij ook gedaan in de Gemeente Franeker. Voor de indicatie van de buurten en wijken hebben wij aangesloten bij de officiëe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het bekijken van de informatie per postcode, ga eerst naar de buurt en kies de gewenste postcode uit de lijst.


Top 10's van buurten in de gemeente op basis van statistieken CBS (2017)

Aantal inwoners01. Sint Annaparochie - 3945
02. Dronrijp - 3100
03. Berlikum - 2340
04. Menaldum - 2290
05. 't War, Witzens en Groot Lankum - 1685
06. Minnertsga - 1580
07. Sexbierum - 1550
08. Sint Jacobiparochie - 1365
09. Hamburgerrak en Het Want - 1335
10. Franeker Binnenstad - 1325

Personen ouder dan 65 jaar01. Sint Annaparochie - 1050
02. Dronrijp - 660
03. Menaldum - 580
04. Franeker Binnenstad - 420
05. Professorenbuurt - 380
06. Berlikum - 380
07. Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - 370
08. Schalsumerplan en Arkens - 305
09. Minnertsga - 305
10. C. van Saarloosstraat en omgeving - 300

Niet-westerse allochtonen01. Verspreide huizen Sint Annaparochie - 200
02. Sint Annaparochie - 145
03. Hamburgerrak en Het Want - 80
04. Sexbierumerplan - 75
05. Franeker Binnenstad - 65
06. Berlikum - 60
07. Professorenbuurt - 60
08. Kaatsersbuurt - 55
09. Menaldum - 50
10. Sexbierum - 45

Nieuwbouw (vanaf 2000)01. Sexbierum - 9%
02. Tzummarum - 9%
03. Dronrijp - 9%
04. Franeker-Zuid - 81%
05. Ried - 8%
06. Sint Jacobiparochie - 8%
07. Verspreide huizen Sexbierum - 8%
08. Slappeterp - 7%
09. 't War, Witzens en Groot Lankum - 64%
10. Oosterbierum - 6%

Meer informatie per wijk of buurt in gemeente Waadhoeke:    Plaatsen in de gemeente Waadhoeke:

    Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

    Regio's in de provincie Friesland: