Drimble

Vergunningen Beetgum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Beetgum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over beetgum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Beetgum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Beetgum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Beetgum. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Beetgum

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
13-07-2018Gem. WaadhoekeVervolg regeling briefadres gemeente Waadhoeke 2018

Betreft: Overig (gmb-2018-151398)

13-07-2018Gem. WaadhoekeRegeling briefadres gemeente Waadhoeke 2018

Betreft: Overig (gmb-2018-151395)

13-07-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-151425)

13-07-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-151386)

13-07-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-151312)

12-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, verstrekken van zwak-alcoholische drank tijdens Simmelpop, zaterdag 14 juli 2018 van 20.00 tot 01.00 uur, Sportplein De Treffer, Tzummarum

Betreft: Overig (gmb-2018-149083)

12-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende ontheffing voor het plaatsen van sandwichborden, plaatsen van sandwichborden, open dag van Centra voor muziek- kunst en cultuuronderwijs Ritmyk, 3 september 2018 t/m 16 september 2018, Waadh

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-149050)

11-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een bedrijfspand, De Roede (schuin tegen over nr. 1), Waadhoeke

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147365)

11-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, uitbreiden/herbouwen van een aanbouw bij een bestaande woning, Sybrand Roordastrjitte 14, 8843 KN, Spannum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147438)

11-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, vervangen en vernieuwen van een schuur, Kleaster Anjum 23, 9041 VE, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147350)

11-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, geheel vervangen van een muur en het plaatsen van een overkapping, Zilverstraat 50, 8801 KC, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147372)

11-07-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving verlenging beslistermijn, samenvoegen woning, JH van Aismawei 55-57, Bitgummole (Beetgumermolen)

Betreft: Overig (gmb-2018-147459)

11-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, levensloopbestendig maken van de woning, Ramshoornstrjitte 2, 9041 BM, Berltsum (Berlikum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147434)

11-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, bouw van een woning, De Rie 12, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147376)

11-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, legalisatie van een kunstwerk, Spoortrjitte-Sint Janswei kruising Deinum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-147319)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: