Drimble

Vergunningen Berlikum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Berlikum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over berlikum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Berlikum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Berlikum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan ook berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze voegen wij voor de volledigheid dan ook hier toe. Het kan zijn dat deze vergunningsaanvragen niet relevant zijn voor de plaats Berlikum. U kunt deze handmatig aan- of uitzetten.
Verfijn resultaten

Vergunningen Berlikum

DatumBetreft/InstantieOnderwerp
20-07-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-157410)

20-07-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-157426)

20-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning, houden van de PC kaatspartij, 1 augustus 2018, Sjukelân, Franeker

Betreft: Overig (gmb-2018-156502)

20-07-2018Gem. WaadhoekeVertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-157491)

19-07-2018Gem. WaadhoekeVerordening naamgeving en nummering 2018 (adressen)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-155984)

18-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, uitbreiden van bedrijfsactiviteiten in de vorm van een meubelmakerij en productiegebonden (internet)detailhandel, De Stapel 7, 9036 VN, Menaam (Menaldum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153331)

18-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, vervangen van de dakplaten en het herstellen van de gevels, Bitgumerdyk 87, Marsum (Marssum)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153306)

18-07-2018Gem. WaadhoekeKennisgeving melding Activiteitenbesluit, melding voor de verbouw van de bestaande ligboxenstal, Monnikenweg 57, 8806 KZ, Achlum

Betreft: Overig (gmb-2018-153358)

18-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, bouwen van een melkcentrum, Longbuorren 4, 9035 VH, Dronryp (Dronrijp)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153334)

18-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, bedrijfswoning naar woning, Rijksweg 9A, Waadhoeke

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153275)

18-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van de Simmerwille vakantie activiteitenweek, houden van de Simmerwille vakantie activiteitenweek, aanwezigheid van muziek, 23

Betreft: Overig (gmb-2018-154016)

18-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende omgevingsvergunning, verbouwen van een bestaande ligboxenstal, Monnikenweg 57, 8806 KZ, Achlum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153315)

18-07-2018Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van vier circusvoorstellingen, 22 augustus 2018 van 15.00 tot 17.00 uur, 24 augustus 2018 van 17.00 tot 19.00 uur, 25 augustus

Betreft: Overig (gmb-2018-153988)

18-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, pilot te starten om 2FL (2'-Fucosyllactose) tot poeder te vormen tevens hiervoor tijdelijk een bijgebouw op te richten voor 2 jaar t.b.v. laden en lossen, It

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153292)

18-07-2018Gem. WaadhoekeAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een theeschenkerij met terras, Dijkstraat 33, 8801 LS, Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-153281)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: