Drimble

Vergunningen Blessum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Blessum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over blessum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Blessum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Blessum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Blessum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Blessum

DatumBetreftOnderwerp
05-09-2016BlessumGemeente Menameradiel Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

17-02-2014BlessumOMGEVINGSVERGUNNING

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2014-7811) | Plaatsen: Blessum

25-06-2013Blessum1 juli 2013 Bouwen: Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum)

Betreft: Bouwvergunning | Plaatsen: Blessum

25-06-2013Blessum1 juli 2013 Bouwen: Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum)

Betreft: Bouwvergunning

24-04-2013Blessum7 mei 2013 Bouwen: Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum)

Betreft: Bouwvergunning

18-03-2013Blessum25 maart 2013 Bouwen: Ingekomen aanvraag reguliere voorbereidingsprocedure (met ontvangstdatum)

Betreft: Bouwvergunning | Plaatsen: Blessum

18-03-2013Blessum25 maart 2013 Bouwen: Ingekomen aanvraag reguliere voorbereidingsprocedure (met ontvangstdatum)

Betreft: Bouwvergunning

01-02-2013Blessum11 februari 2013 Kappen: Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum)

Betreft: Kapvergunning

21-01-2013Blessum28 januari 2013 Gebruiksvergunning: Ingekomen aanvraag reguliere omgevingsvergunning met de activiteit het nemen van maatregelen t.b.v. brandveilig gebruik bouwwerken (met ontvangstdatum)

Betreft: Gebruiksvergunning | Plaatsen: Blessum

21-01-2013Blessum28 januari 2013 Kappen: Ingekomen aanvraag reguliere omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met ontvangstdatum)

Betreft: Kapvergunning | Plaatsen: Blessum

21-01-2013Blessum28 januari 2013 Gebruiksvergunning: Ingekomen aanvraag reguliere omgevingsvergunning met de activiteit het nemen van maatregelen t.b.v. brandveilig gebruik bouwwerken (met ontvangstdatum)

Betreft: Gebruiksvergunning

21-01-2013Blessum28 januari 2013 Kappen: Ingekomen aanvraag reguliere omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met ontvangstdatum)

Betreft: Kapvergunning

09-01-2013Blessum14 januari 2013 Bouwen: Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum)

Betreft: Bouwvergunning | Plaatsen: Blessum

09-01-2013Blessum14 januari 2013 Bouwen: Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum)

Betreft: Bouwvergunning

20-11-2012Blessum26 november 2012 Bouwen: Ingekomen aanvraag reguliere omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met ontvangstdatum)

Betreft: Bouwvergunning | Plaatsen: BlessumNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: