Drimble

Vergunningen Dongjum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Dongjum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over dongjum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Dongjum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Dongjum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Waadhoeke of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Dongjum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Dongjum

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019DongjumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Riedsterweg 9 in Dongjum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251466)

08-05-2019DongjumVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, houden van een merke/dorpsfeest, 10 en 12 mei 2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur, 11 mei 2019 van 12.00 tot 01.00 uur, Dorpshuis, Wytse Foppestrjitte 33A, Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2019-110522)

03-04-2019DongjumVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/artikel 35 Drank- en Horecawet, Western Weekend, vrijdag 30 augustus 2019 van 19.00 tot 24.00 uur en zaterdag 31 augustus 2019 van 11.00 tot 24.00 uur, Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2019-79891)

13-03-2019DongjumVerleende omgevingsvergunning, verwijderen van een garagedak en het aanpassen van de dakhelling, Franekerweg 2, Dongjum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-59279)

13-03-2019DongjumMelding aanleggen uitweg (APV), Marten Anemastraat 3, 8808HK, Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2019-59354)

30-01-2019DongjumAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de dakhelling van de garage, Franekerweg 2, Dongjum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-22380)

22-08-2018DongjumVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/artikel 35 Drank- en Horecawet, Western Weekend, aanwezigheid van muziek, verstrekken van zwak- alcoholische drank, diverse tijden, Noo

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2018-179545)

04-04-2018DongjumVerlenging beslistermijn, vervangen van een verkeersbrug, nabij Riedsterweg 9, Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2018-68449)

28-03-2018DongjumVerlenging beslistermijn, bouwen van een woning, Jorrit Biermastrjitte kavel 12, Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2018-64696)

25-09-2017DongjumJorrit Biermastrjitte, naast nummer 3, Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2017-165246)

25-07-2017DongjumJorrit Biermastrjitte, naast nummer 3 (kavel 1), Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2017-128453)

23-08-2016DongjumFranekerweg 6 te Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2016-116141)

23-06-2016DongjumDorpsstraat 2 te Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2016-83732)

20-06-2016DongjumRiedsterweg 2 te Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2016-80438)

20-06-2016DongjumFranekerweg 6 te Dongjum

Betreft: Overig (gmb-2016-80440)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarVergunningen gemeente WaadhoekeVergunningen regio Noordwest FrieslandVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

      Regio's in de provincie Friesland: