Drimble

112 Tjerkwerd

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Tjerkwerd. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Tjerkwerd.

informatie alleen over tjerkwerd

P2000-meldingen in Tjerkwerd

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Tjerkwerd. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Tjerkwerd

DatumTijd112 Melding
08-10-201911:15SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
04-10-201917:40SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
04-10-201916:47SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
07-09-201911:16SPOEDAMBU PANHUYSBRUG TJERKWERD
25-08-201901:25Hulpdiensten naar ongeval gemeld op Hemdijk, Tjerkwerd
Ongeval/Spoorvervoer/Materieel prio 2 Tjerkwerd Hemdijk
13-08-201906:50Brandweer met normale urgentie naar Bolswarderweg, Tjerkwerd
P 2 (inci-03) Dier te water (huisdier) N359 - Bolswarderweg 41,0 Tjerkwerd 025636
03-08-201916:40SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
03-07-201914:30SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
30-05-201920:33SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
26-05-201916:42SPOEDAMBU BRUG TJERKWERD
19-05-201910:34BRUG TJERKWERD SPOEDAMBU
18-05-201910:51Brandweer met normale urgentie naar Waltaweg, Tjerkwerd
P 2 (inci-08) Dier te water (paard) Waltaweg Tjerkwerd 025614
18-05-201910:49Brandweer met normale urgentie naar Waltaweg, Tjerkwerd
P 2 (inci-08) Dier te water Waltaweg Tjerkwerd 025636
06-05-201910:18SPOEDAMBU BURG TJERKWERD
06-05-201909:56SPOEAMBU BRUG TJERKWERD

112 Nieuws uit Tjerkwerd (klik hier voor volledig overzicht)

13-09-201907:04Bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (12 september 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 12 september 2019) de volgende 54 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: