Overlijdensberichten in Tjerkwerd

Een lijst van overlijdensberichten in Tjerkwerd. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over tjerkwerd
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Tjerkwerd

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Tjerkwerd

DatumNaam
28 dec 2021

Jantsje Overal-Draaijer

5 oktober 1931 (Tjerkwerd) - 28 december 2021 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 okt 2021

Pieter (Piet) Draaijer

27 september 1935 (Tjerkwerd) - 30 oktober 2021 (Balk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
13 okt 2021

Josephina Maria (Josephien) Weitenberg-Huitema

1 april 1932 (Tjerkwerd) - 13 oktober 2021 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 okt 2021

Meindertje (Meintsje) Feddema-Rusticus

4 februari 1928 (Tjerkwerd) - 9 oktober 2021 (Dokkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 aug 2021

Jan Sijtsma

29 april 1941 (Tjerkwerd) - 30 augustus 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
25 aug 2021

Trijntje Tjitske (Tineke) Wijngaarden

5 januari 1944 (Tjerkwerd) - 25 augustus 2021 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 jun 2021

Gerrit Koster

30 oktober 1931 (Tjerkwerd) - 30 juni 2021 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
5 apr 2021

Jantje de Graaf-de Jong

14 oktober 1929 (Tjerkwerd) - 5 april 2021 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
3 apr 2021

Geeske Maurix-de Haan

8 december 1935 (Bolsward) - 3 april 2021 (Tjerkwerd)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
24 feb 2021

Jantsje (Jantje Trijntje) Stienstra-Schukken

18 augustus 1939 (Tjerkwerd) - 24 februari 2021 (Hoorn (FR))

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
3 okt 2020

Rein Oostenveld

11 augustus 1946 (Tjerkwerd) - 3 oktober 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
3 okt 2020

Rein Oostenveld

11 augustus 1946 (Tjerkwerd) - 3 oktober 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
9 apr 2020

Yde Schakel

10 juni 1928 (Tjerkwerd) - 9 april 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 apr 2020

Yde Schakel

10 juni 1928 (Tjerkwerd) - 9 april 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
25 mrt 2020

Epkje Bootsma

16 juni 1939 (Tjerkwerd) - 25 maart 2020 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: