Drimble

Overlijdensberichten in Tjerkwerd

Een lijst van overlijdensberichten in Tjerkwerd. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over tjerkwerd

Overlijdensberichten in Tjerkwerd

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Tjerkwerd

DatumNaam
21 jan 2019

Joukje Schakel-de Witte

14 maart 1931 (Makkum) - 21 januari 2019 (Tjerkwerd)

Bericht gepubliceerd op 26 januari 2019 in Leeuwarder Courant
16 dec 2018

Oby (Obea) Winter-Groenenwoud

13 augustus 1936 (Tjerkwerd) - 16 december 2018 (Zwolle)

Bericht gepubliceerd op 20 december 2018 in Tubantia, de Stentor
3 dec 2018

Jacobus Engelsma

5 maart 1930 (Tjerkwerd) - 3 december 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 6 december 2018 in Balkster Courant, Leeuwarder Courant
17 okt 2018

Baukjen Haagsma-Draaijer

2 oktober 1933 (Tjerkwerd) - 17 oktober 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 20 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
12 aug 2018

Sijberen Hiemstra

15 augustus 1935 (Wommels) - 12 augustus 2018 (Tjerkwerd)

Bericht gepubliceerd op 14 augustus 2018 in Leeuwarder Courant
17 jun 2018

Folkert Sijtsma

30 april 1938 (Tjerkwerd) - 17 juni 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 20 juni 2018 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
11 jun 2018

Bauke Kroontje

6 maart 1945 (Tjerkwerd) - 11 juni 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 13 juni 2018 in Leeuwarder Courant
24 mei 2018

Pieter Poelstra

12 mei 1936 (Tjerkwerd) - 24 mei 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 26 mei 2018 in Leeuwarder Courant
3 apr 2018

Janke Miedema-Koopmans

4 december 1935 (Tjerkwerd) - 3 april 2018 (Menaldum)

Bericht gepubliceerd op 5 april 2018 in Leeuwarder Courant
5 feb 2018

Jaap van Lingen

29 november 1963 (Tjerkwerd) - 5 februari 2018 (Tjerkwerd)

Bericht gepubliceerd op 8 februari 2018 in Bolswards Nieuwsblad, Leeuwarder Courant
17 jan 2018

Jacob Ysbrand Galama

28 augustus 1923 (Tjerkwerd) - 17 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 22 januari 2018 in Leeuwarder Courant
16 jan 2018

Uilkje Reijenga-Draaijer

27 juli 1933 (Tjerkwerd) - 16 januari 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 19 januari 2018 in Leeuwarder Courant
7 jan 2018

Jacob Ysbrand Galama

28 augustus 1923 (Tjerkwerd) - 7 januari 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 20 januari 2018 in Leeuwarder Courant
21 apr 2017

Roelof Heeres

21 mei 1927 (Tjerkwerd) - 21 april 2017 (Amersfoort)

Bericht gepubliceerd op 24 april 2017 in Friesch Dagblad
11 apr 2017

Wiebe Hoekema

26 maart 1932 (Tjerkwerd) - 11 april 2017 (Paterswolde)

Bericht gepubliceerd op 13 april 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: