Drimble

112 Itens

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Itens. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Itens.

informatie alleen over itens

P2000-meldingen in Itens

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Itens. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Itens

DatumTijd112 Melding
16-04-201813:22Aardgas lekkage op Hearedyk in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-07 ongeval binnen meting: aardgas lekkage hearedyk itens 026032
21-02-201807:43Brandweer met gepaste spoed naar Aenkommewei in Itens nacontrole
p 2 inci-01 nacontrole aenkommewei itens 026032
20-02-201811:08Industriebrand op Aenkommewei in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 brand industrie/agrarisch boerderij/agr bedr nb:grote br ass.: rv aenkommewei itens
20-02-201811:06Traumaheli naar Itens voor contact met de meldkamer opnemen
graag contact mka itens
20-02-201811:04P 1 Inci-04 Brand Industrie/agrarisch Boerderij/agr Bedr Nb:grote Br Ass.: Rv Aenkommewei Itens 025731 025761 025780
20-02-201811:04Industriebrand op Aenkommewei in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 brand industrie/agrarisch boerderij/agr bedr nb:grote br ass.: rv aenkommewei itens 025731 025761 025780
20-02-201811:00Brand in bijgebouw op Aenkommewei in Itens, brandweer met spoed voor middelbrand ter plaatse
p 1 inci-04 brand bijgebouw nb:middel br ass.: rv keet/hok/schuurtje aenkommewei itens 026031
20-02-201810:50Brand in bijgebouw op Aenkommewei in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 brand bijgebouw ass.: rv keet/hok/schuurtje aenkommewei itens
20-02-201810:47Brand in bijgebouw op Aenkommewei in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 brand bijgebouw ass.: rv keet/hok/schuurtje aenkommewei itens 025751
20-02-201810:46Brand in bijgebouw op Aenkommewei in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 brand bijgebouw keet/hok/schuurtje aenkommewei itens 026032
24-05-201717:36Buitenbrand op Hearedyk in Itens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-07 buitenbrand hearedyk itens 026032
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: