Drimble

Overlijdensberichten in Itens

Een lijst van overlijdensberichten in Itens. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over itens

Overlijdensberichten in Itens

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Itens

DatumNaam
21 feb 2018

Rients van Eijck

28 september 1941 (Itens) - 21 februari 2018 (Drachten)

Bericht gepubliceerd op 24 februari 2018 in Leeuwarder Courant
24 dec 2017

Jan Bootsma

31 oktober 1939 - 24 december 2017 (Itens)

Bericht gepubliceerd op 27 december 2017 in Leeuwarder Courant
10 jan 2017

Ritske Jarig Hiemstra

19 december 1927 (Itens) - 10 januari 2017 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 12 januari 2017 in Leeuwarder Courant
4 jan 2017

Alie (Alofje) Hemstra-Boersma

11 augustus 1921 (Itens) - 4 januari 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 6 januari 2017 in Leeuwarder Courant
12 okt 2016

Tjitske Trijntje Fopma-van der Weide

18 maart 1926 (Itens) - 12 oktober 2016 (Tzum)

Bericht gepubliceerd op 15 oktober 2016 in Leeuwarder Courant
20 jul 2016

Sjoerdtje van der Woude-Raukema

27 november 1933 (Itens) - 20 juli 2016 (Stiens)

Bericht gepubliceerd op 23 juli 2016 in Leeuwarder Courant
1 okt 2015

Janny Braaksma-Strikwerda

26 maart 1926 (Itens) - 1 oktober 2015 (Heerenveen)

Bericht gepubliceerd op 3 oktober 2015 in Leeuwarder Courant
28 mrt 2015

Jetske Voolstra-Raukema

30 december 1937 (Itens) - 28 maart 2015 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 3 april 2015 in Leeuwarder Courant
22 feb 2015

Meindert de Haan

22 februari 2015 (Itens)

Bericht gepubliceerd op 26 februari 2015 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: