Monumenten in Workum

Een lijst van rijksmonumenten in Workum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over workum

Rijksmonumenten gelegen in Workum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Workum

PostcodeAdresPlaats
8710 AAbij Aldedyk 1-3
Kleine joodse begraafplaats
Workum
8710 AAbij de haven
Lichtopstand
Workum
8711 ATDwarsnoard 44
Woonhuis onder zadeldak tegen Zuidwest-Friese topgevel doorsneden door twee 'gev
Workum
8711 ATDwarsnoard 46
Woonhuis onder zadeldak tegen klokgevel met geornamenteerde daklijst
Workum
8711 ATDwarsnoard 72
Pand onder zadeldak tegen bakstenen trapgevel met fries van baksteenvlechtwerk
Workum
8711 CLMerk 5
Grote of Sint-Gertrudiskerk, sacristie/voormalige Latijnse school
Workum
8711 ARDwarsnoard 49
Woning onder zadeldak met voor een trapgevel en achter een topgevel
Workum
8711 EESéburch 5
Scheepstimmerwerf "De Hoop"
Workum
8711 AKNoard 94
Drie traveeën breed verdiepingloos woonhuisje op rechthoekige plattegrond in rod
Workum
8711 AENoard 173
Sint Werenfriduskerk, pastorie
Workum
8711 AEbij Noard 175
Sint Werenfriduskerk, rooms-katholieke begraafplaats
Workum
8711 HBbij Brouwersdyk 18
Verkeersbrug Brouwersdyk
Workum
8711 GRTrekwei 7
Friese stelpboerderij in sobere baksteenarchitectuur
Workum
8711 BRAlgeraburren 1
Grotendeels houten boerderij met schuur, beide onder breed zadeldak
Workum
8711 BRAlgeraburren 3
Woonhuis onder zadeldak tegen klokgevel door dwarsbouw verbonden met nr. 1
Workum
8711 APDwarsnoard 3
Hoekpand onder zadeldak met voor klokgevel en achter topgevel
Workum
8711 ARDwarsnoard 43
Woonhuis zonder verdieping onder hoog schilddak met hoekschoorstenen met bord
Workum
8711 ARDwarsnoard 51
Eenvoudig pand onder voor afgeschuind zadeldak met topschoorsteen
Workum
8711 ARDwarsnoard 53
Woonhuis onder zadeldak tegen klokgevel met geornamenteerde lijsten langs de gez
Workum
8711 ARDwarsnoard 69
Vier traveeën breed pand met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen
Workum
8711 ARDwarsnoard 73
Woonhuis onder zadeldak tegen trapgevel met sierankers
Workum
8711 ARDwarsnoard 75
Voorm. herberg ''De Zwaan''
Workum
8711 HJHylperdyk 3
De Nijlânnermolen
Workum
8711 HJHylperdyk 4
Vuurtoren van Workum
Workum
8711 EEaan de Kaeidyk
Eenvoudig gebouwtje aan de voormalige haveningang
Workum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: