Monumenten in Makkum

Een lijst van rijksmonumenten in Makkum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over makkum

Rijksmonumenten gelegen in Makkum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Makkum

PostcodeAdresPlaats
8754 ETPruikmakershoek 10
Pand met verdieping onder hoog zadeldak met voorschild met schoorsteen met bord
Makkum
8754 CKBleekstraat 11
Doopsgezinde kerk
Makkum
8754 CKbij Bleekstraat 11
Doopsgezinde kerk, kosterswoning
Makkum
8754 CNKerkstraat 1
De Prins (restaurant)
Makkum
8754 CLBleekstraat 14
Pand met verdieping en vlieringverdieping onder zadeldak tegen geheel bakstenen
Makkum
8754 CLBleekstraat 36
It Ankerplak
Makkum
8754 CLBleekstraat 38
Woonhuis met verdieping en zolderverdieping onder zadeldak tegen slanke halsgeve
Makkum
8754 GBBrouwerssteeg 9
Pakhuis onder zeer breed zadeldak tussen twee topgevels met segmentboogvormig ge
Makkum
8754 EPbij Achterdijkje 19
Voorm. visafslag
Makkum
8754 CZKerkeburen 21
Woning onder zadeldak tegen puntgevel
Makkum
8754 CZKerkeburen 37
Doniakerk, hervormde kerk
Makkum
8754 CNKerkstraat 5
Pand onder dwarskap tussen twee topgevels met geprofileerde vensternissen voorzi
Makkum
8754 CNKerkstraat 7
Breed pand met zes negenruitsvensters en dubbele dakkapel met zesruitsvensters
Makkum
8754 CPKerkstraat 11
Pand met verdieping onder U-vormig schilddak met hoekschoorstenen en met achtert
Makkum
8754 CPKerkstraat 13
Pand met verdieping onder zadeldak tegen klokgevel met gebeeldhouwde aanzetkrull
Makkum
8754 CPKerkstraat 17
Pand met verdieping onder zadeldak tegen gepleisterde trapgevel
Makkum
8754 CRKerkstraat 25
Pand onder zadeldak met voorschild waarboven topschoorsteen
Makkum
8754 CRKerkstraat 27
Pand onder zadeldak tegen klokgevel met twaalfruitsvensters, gebeeldhouwde aanze
Makkum
8754 CRKerkstraat 29
Pand met verdieping en zolderverdieping onder zadeldak tegen gepleisterde trapge
Makkum
8754 CRKerkstraat 35
Groot pand met omlijste ingangspartij met snijwerk en timpaan met piron, verdiep
Makkum
8754 CRKerkstraat 43
Pand onder zadeldak tegen halsgevel
Makkum
8754 CRKerkstraat 45
Pand met zesruitsvensters onder voor afgeschuind zadeldak waarop topschoorsteen
Makkum
8754 CRKerkstraat 47
Pand met verdieping en forse rechte kroonlijst met ronde dakvensters onder U-vor
Makkum
8754 CSKerkstraat 20
Vijf traveeën breed pand zonder verdieping met omlijste ingang onder U-vormig sc
Makkum
8754 CSKerkstraat 26
Pand met verdieping en vlieringverdieping onder zadeldak tegen slanke klokgevel
Makkum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: