Monumenten in Woudsend

Een lijst van rijksmonumenten in Woudsend. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over woudsend
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Woudsend

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Woudsend

PostcodeAdresPlaats
8551 PHMidstrjitte 45
voorm. R.K. Sint-Bonifatiusschool
Woudsend
8551 PHbij Midstrjitte 45
voorm. R.K. Sint-Bonifatiusschool
Woudsend
8551 PAAld Tsjerkhof 2
Hervormde kerk (De Karmel)
Woudsend
8551 PRAld Wyk 3
Eenvoudig pandje onder zadeldak met vlechtingen in de topgevel
Woudsend
8551 PRAld Wyk 10
Twee panden onder zadeldak tegen puntgevel, waarvan Nije Buorren 12 met vlechtin
Woudsend
8551 PRAld Wyk 16
Het Molenhuis
Woudsend
8551 PRAld Wyk 18
De Jager (Woudsend)
Woudsend
8551 PTIewal 26
Woonhuis van vijf traveeën breed met omlijste ingang onder schilddak met dakkape
Woudsend
8551 SCIewal 32
Eenvoudig pand onder dwars zadeldak tegen halsgevel met aanzetkrullen, fronton e
Woudsend
8551 PGMidstrjitte 1
't Hege Hûs
Woudsend
8551 PGMidstrjitte 3
't Hege Hûs
Woudsend
8551 PGMidstrjitte 17
Pand onder zadeldak tegen brede puntgevel met vlechtingen en zolderlichtkozijnen
Woudsend
8551 PGMidstrjitte 27
Pand onder zadeldak tegen puntgevel met vlechtingen langs de zijden
Woudsend
8551 PJMidstrjitte 63
Woning onder zadeldak tegen topgevel met omlijste ingang en vensters en met vlec
Woudsend
8551 PJMidstrjitte 73
Woning onder zadeldak tegen topgevel met vlechtingen langs de zijden en aanzetli
Woudsend
8551 PKMidstrjitte 93
Pand onder zadeldak tegen achtertopgevel met vlechtingen langs de zijden
Woudsend
8551 PKMidstrjitte 93a
De Drie Lantaarntjes
Woudsend
8551 PKMidstrjitte 97
't Witte Huis
Woudsend
8551 PGMidstrjitte 6
Pand onder zadeldak tegen puntgevel met vlechtingen langs de zijden en aanzettre
Woudsend
8551 PHMidstrjitte 16
Pand onder zadeldak tegen puntgevel met vlechtingen langs de zijden en aanzetlij
Woudsend
8551 PHMidstrjitte 20
Pand onder zadeldak tegen topgevel met vlechtingen langs de zijden op aanzetlijs
Woudsend
8551 PKMidstrjitte 66
Pand onder zadeldak tegen puntgevel met vlechtingen langs de zijden en aan de ac
Woudsend
8551 NZMolestrjitte 4
't Lam
Woudsend
8551 PBMerkstrjitte
Sint-Michaëlkerk (Woudsend)
Woudsend

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: