Drimble

Monumenten in Arum

Een lijst van rijksmonumenten in Arum. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over arum

Rijksmonumenten gelegen in Arum

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Arum

PostcodeAdresPlaats
8822 ZJbij Van Camminghaweg 34
Terrein van de voormalige Camminghastate
Arum
8822 WDVan Camminghaweg 34
Camminghastate (boerderij)
Arum
8822 VBSytzamaweg 15
De Gekroonde Leeuw
Arum
8822 VDSytzamaweg 54
Bank/directeurswoning met chaletstijl-invloeden
Arum
8822 VBSytzamaweg 13
Dokterswoning in eclectische stijl
Arum
8822 VHKerksingel 1
Hervormde kerk en toren
Arum
8822 VJSchoolsingel 7
Schoolgebouw met gotiserende vensters onder schilddak met hoekschoorstenen
Arum
8822 VBSytzamaweg 5
Voorm. pakhuis
Arum

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: