Monumenten in Heeg

Een lijst van rijksmonumenten in Heeg. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over heeg

Rijksmonumenten gelegen in Heeg

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Heeg

PostcodeAdresPlaats
8621 BWDe Skatting 18
Rom Sicht
Heeg
8621 CRIt Eilân 1
Siet U Selfs
Heeg
8621 BJHarinxmastrjitte 27
Woonhuis met Lodewijk XIV-ingangspartij onder schilddak met overkapte schoorsten
Heeg
8621 BLHarinxmastrjitte 14
Vijf traveeën breed woonhuis met omlijste ingang, zesruitsvensters en geblokte k
Heeg
8621 BLHarinxmastrjitte 26
Woonhuis met omlijste ingang met versierde deur onder schilddak met nok haaks op
Heeg
8621 BLHarinxmastrjitte 28
Pand met zesruitsvensters onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel met g
Heeg
8621 BLHarinxmastrjitte 30
Pand met zesruitsvensters onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel met g
Heeg
8621 BLHarinxmastrjitte 32
Woonhuis met omlijste ingang en kroonlijst met gesneden consoles en trigliefen o
Heeg
8621 BSDe Syl 4
Woonhuis onder schilddak met hoekschoorstenen en met een door de kroonlijst stek
Heeg
8621 BSDe Syl 10
Voorm. zeilmakerij
Heeg
8621 BSDe Syl 12
Oorspr. uit twee huizen bestaand pand onder twee zadeldaken tegen gepleisterde p
Heeg
8621 BVDe Skatting 81
Woning met zes- en tienruitsvensters onder zadeldak tussen puntgevels met sier-
Heeg
8621 BHTsjerkebuorren 15
Pandje onder zadeldak tegen puntgevel met vlechtingen aan de voorzijde
Heeg
8621 BHTsjerkebuorren 2
Hervormde kerk en kerkhof
Heeg
8621 BSDe Syl 4
Woonhuis onder schilddak met hoekschoorstenen en met een door de kroonlijst stek
Heeg

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: