Drimble

Monumenten in Poppingawier

Een lijst van rijksmonumenten in Poppingawier. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over poppingawier

Rijksmonumenten gelegen in Poppingawier

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Poppingawier

PostcodeAdresPlaats
9013 CGMarsherne 15
Woonhuis onder ambachtelijke baksteenarchitectuur
Poppingawier
9013 CBBinnenbuorren 6
Doopsgezinde kerk
Poppingawier
9013 CCBûtenbuorren 8
Voorm. herberg
Poppingawier
9013 CBBinnenbuorren 9
Fors pand onder hoog en breed zadeldak tussen topgevels van gele steen met rode
Poppingawier
9013 CBBinnenbuorren 7
Eenvoudig pand onder zadeldak tussen topgevels, waarvan een met houten voorschot
Poppingawier
9013 CBBinnenbuorren 8
Pand met verdieping onder dwars schilddak met hoekschoorstenen
Poppingawier
9013 CBBinnenbuorren 12
Hervormde kerk, uurwerk in toren
Poppingawier
9013 CBBinnenbuorren 14
Pandje onder zadeldak
Poppingawier

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: