Drimble

Faillissementen in Workum

Overzicht van de laatste bedrijven in Workum die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over workum

Overzicht recente faillissementen en surseances in Workum

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in Workum. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Workum

WijzigingBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
26-06-2019Firma Cees Bijlsma (h.o.d.n.)
Merk, Workum
Workum01023878
13-02-2019Aquamar BV
Kampwei, Workum
Workum64635015
19-12-2018Herberg Van Workum BV
Merk, Workum
Workum71346589
27-02-2018Pb Watersport (h.o.d.n.)
Sylspaed, Workum
Workum51725673
10-05-2017Hodn Hcr Wire
Merk, Workum
Workum62360744
24-01-2017Holland Sailing BV (hodn Bavaria Brokers)
Suderséleane, Workum
Workum33186185
04-01-2017Abraham Beheer BV
Noard, Workum
Workum01129699
03-12-2014Restaurant Jopie`s HÛskeamer (h.o.d.n.)
Noard, Workum
Workum59063351
17-09-2014Hogenelst Friesland BV
Suderséleane, Workum
Workum01116920
20-08-2014Dijkstra's Bouwbedrijf BV
Eniggaburren, Workum
Workum01023077
24-07-2013Bouw- En Afwerkingsbedrijf Workum BV
Lutswei, Workum
Workum01080073
08-08-2012Kroon Houtconstructie BV
Lutswei, Workum
Workum01109688
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarFaillissementen gemeente Súdwest-FryslânFaillissementen regio SneekFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Sneek:

   Regio's in de provincie Friesland: