Drimble

Overlijdensberichten in Workum

Een lijst van overlijdensberichten in Workum. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over workum

Overlijdensberichten in Workum

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Workum

DatumNaam
18 aug 2019

Tine (Trijntje) Kampen-Houtsma

28 maart 1931 - 18 augustus 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 21 augustus 2019 in Leeuwarder Courant
6 aug 2019

Annie Heslinga-Rijnks

11 augustus 1931 (Oudebildtzijl) - 6 augustus 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 8 augustus 2019 in Leeuwarder Courant
10 jul 2019

Appie (Albertus Fredericus) Douma

3 april 1943 (Bolsward) - 10 juli 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 17 juli 2019 in Bolswards Nieuwsblad
8 jul 2019

IJntje Jansen

19 december 1923 (Parrega) - 8 juli 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 11 juli 2019 in Leeuwarder Courant
30 jun 2019

Tiny (Catharina) Meinsma-Hofstra

17 augustus 1935 (Sneek) - 30 juni 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 2 juli 2019 in Leeuwarder Courant
6 mei 2019

Age Herman Folkertsma

9 juni 1931 (Workum) - 6 mei 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 8 mei 2019 in Bolswards Nieuwsblad
6 apr 2019

Jelte Haagsma

1 januari 1932 (Workum) - 6 april 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 10 april 2019 in Leeuwarder Courant
29 mrt 2019

Thea Tiel Groenestege-Menssink

12 mei 1925 (Bussum) - 29 maart 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 2 april 2019 in Leeuwarder Courant
28 mrt 2019

Siem (Sijmentje) Pruiksma-Ybema

11 juli 1930 (Ferwoude) - 28 maart 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 30 maart 2019 in Leeuwarder Courant
2 mrt 2019

Jan van der Heide

2 april 1937 (Oosthem) - 2 maart 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 5 maart 2019 in Friesch Dagblad
26 feb 2019

Ingrid van Asperen-Jaeger

18 maart 1936 - 26 februari 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 1 maart 2019 in Leeuwarder Courant
24 feb 2019

Ettje Hunia-Sikkes

8 februari 1936 (Hindeloopen) - 24 februari 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 27 februari 2019 in Bolswards Nieuwsblad
16 feb 2019

Janke Wiersma-Brouwer

30 september 1917 (Opende) - 16 februari 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 19 februari 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
12 jan 2019

Jacob Wiersma

3 juni 1934 (Workum) - 12 januari 2019 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 15 januari 2019 in Leeuwarder Courant
17 dec 2018

Minne Boschma

19 oktober 1939 (Workum) - 17 december 2018 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 19 december 2018 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: