Drimble

Monumenten in Rauwerd

Een lijst van rijksmonumenten in Rauwerd. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over rauwerd

Rijksmonumenten gelegen in Rauwerd

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Rauwerd

PostcodeAdresPlaats
9012 DKBuorren 9
Laurentiuskerk. Hervormde kerk en toren op ruim omheind kerkhof
Rauwerd
9012 DPSmitshoeke 2
Dorpshuis onder schilddak met hoekschoorsteen met borden, versierde dakkapel en
Rauwerd
9012 DPSmitshoeke 7
Pakhuis met woning onder schilddak
Rauwerd
9012 DHBuorren 24
Dorpshuis onder schilddak met hoekschoorsteen met borden, versierde dakkapel en
Rauwerd
9012 DNPoppenwiersterdijk 5
Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis onder zadeldak tussen puntgevel
Rauwerd
9012 DADe Polle 2
Grote kop-hals-rompboerderij met deels onderkelderd voorhuis met aflegering aan
Rauwerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: