Drimble

Monumenten in IJlst

Een lijst van rijksmonumenten in IJlst. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over ijlst

Rijksmonumenten gelegen in IJlst

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in IJlst

PostcodeAdresPlaats
8650 AAN.v.t. -
Terpensmole
IJlst
8651 ECGalamagracht 46
Woonhuis in ecletische stijl
IJlst
8651 ECbij Galamagracht 46
Woonhuis in eclectische stijl, hek en muur
IJlst
8651 EKUilenburg 1
Schaatsenfabriek Frisia
IJlst
8651 ECGalamagracht 49
Oude stadhuis
IJlst
8651 BTZevenpelsen 25
Windmotorenfabriek Bakker
IJlst
8651 EGEegracht 1
Pand met stenen onderbouw in hout verhoogd en gedekt door een zadeldak met voors
IJlst
8651 EGEegracht 2
Eenvoudig breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen
IJlst
8651 EGEegracht 28
Doopsgezinde kerk
IJlst
8651 EGEegracht 31
Messingklopper
IJlst
8651 EGEegracht 39
Breed pand onder schilddak met hoekschoorstenen en grote dakkapel
IJlst
8651 EGEegracht 44
Pand met verdieping onder zadeldak tegen geheel bakstenen puntgevel doorsneden d
IJlst
8651 EGEegracht 48
Mauritiuskerk. Hervormde kerk
IJlst
8651 EGbij Eegracht 48
Hervormde kerk, toren
IJlst
8651 EHEegracht 60
Pand onder zadeldak tegen puntgevel
IJlst
8651 EHEegracht 61
Pand onder zadeldak tegen puntgevel
IJlst
8651 EJEegracht 99
Pand onder hoge dwarskap tegen zijgevel van gele steen met rode vlechtingen, ond
IJlst
8651 EJEegracht 100
Pand onder hoge dwarskap tegen zijgevel van gele steen met rode vlechtingen, ond
IJlst
8651 EBGalamagracht 4
Pand onder zadeldak tegen puntgevel met vlechtingen langs de zijden
IJlst
8651 EBGalamagracht 5
Pand met verdieping onder schilddak met topschoorsteen en lijstgoot
IJlst
8651 EBGalamagracht 6
Pand onder schilddak met topschoorsteen
IJlst
8651 ECGalamagracht 47
Laag pand onder zadeldak met voorschild en dakkapel
IJlst
8651 EDGalamagracht 53
Pand onder dwarskap tussen topgevels van gele steen met vlechtingen van rode ste
IJlst
8651 EDGalamagracht 55
Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild
IJlst
8651 EDGalamagracht 57
Pand onder zadeldak met voorschild en versierd bovenlicht
IJlst

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: