Drimble

Monumenten in Rien

Een lijst van rijksmonumenten in Rien. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over rien

Rijksmonumenten gelegen in Rien

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Rien

PostcodeAdresPlaats
8641 WTDraversdyk 1
Pand met negenruitsvensters onder schilddak met hoekschoorstenen met borden en v
Rien
8641 WVBuorren 2
Pand met negenruitsvensters en goot op klossen onder lang schilddak met twee hoe
Rien
8641 WVBuorren 4
Eenvoudig pand met zesruitsvensters onder schilddak
Rien
8641 WVBuorren 6
Pand met ingang in het midden, zesruitsvensters en goot op klossen onder schildd
Rien
8641 WVBuorren 14
Pand tussen topgevels met vensters met roedeverdeling, kleine lichtopeningen met
Rien
8641 WXBuorren 32
Voorm. kaaspakhuis
Rien
8641 WXBuorren 42
Eenvoudig pandje onder voor afgeschuind zadeldak met dakkapel en schoorsteen
Rien
8641 WXBuorren 50
Pand met ingang in het midden onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapel
Rien

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: