Drimble

112 Cornwerd

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Cornwerd. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Cornwerd.

informatie alleen over cornwerd

P2000-meldingen in Cornwerd

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Cornwerd. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Cornwerd

DatumTijd112 Melding
19-08-201910:54Brandweer met normale urgentie naar Hollingerlaan, Cornwerd
P 2 (inci-04) Dier te water Boeyenkamp Manege Camping Sotterumerdijk Cornwerd 025635
12-06-201921:41Ambulance met hoge urgentie naar Cornwerd
A1 (ovdg)Cornwerd Sudwest-Fryslan MMT INZET
12-06-201921:34Traumahelicopter naar Hollingerlaan, Cornwerd
A1 13991 Rit 69287 Cornwerd Sotterumerdijk 8753JA Boeyenkamp Manege Camping regio 02
23-07-201808:52Dier te water op Sotterumerdijk in Cornwerd, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-01 dier te water paard sotterumerdijk cornwerd 025635
22-06-201815:21Dier te water op Sotterumerdijk in Cornwerd, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-04 dier te water boeyenkamp manege camping sotterumerdijk cornwerd 025635
20-12-201713:12Autobrand op Houwdijk in Cornwerd, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-07 brand wegvervoer auto houwdijk cornwerd 025734 025635
11-09-201711:26Dier te water op Sotterumerdijk in Cornwerd, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-01 dier te water paard boeyenkamp manege camping sotterumerdijk cornwerd 025635
18-07-201719:59Dier te water op Sotterumerdijk in Cornwerd, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-01 dier te water paard sotterumerdijk cornwerd 025635
17-07-201711:27Dier te water op Sotterumerdijk in Cornwerd, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-07 dier te water paard boeyenkamp manege camping sotterumerdijk cornwerd 025635
11-06-201715:48Autobrand op Houwdijk in Cornwerd, brandweer met spoed voor middelbrand ter plaatse
p 1 inci-02 brand wegvervoer nb:middel br land-bouwvoertuig houwdijk cornwerd 025635
11-06-201715:42Autobrand op Houwdijk in Cornwerd, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-02 brand wegvervoer land-bouwvoertuig houwdijk cornwerd 025734
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: