Drimble

112 Dedgum

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Dedgum. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Dedgum.

informatie alleen over dedgum

P2000-meldingen in Dedgum

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Dedgum. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Dedgum

DatumTijd112 Melding
16-07-201905:50MMT INZET DEDGUM
16-07-201905:50Brandweer met hoge urgentie naar Buren, Dedgum
Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Dedgum Buren
16-07-201905:43Brandweer met hoge urgentie naar Buren, Dedgum
Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Dedgum Buren

112 Nieuws uit Dedgum (klik hier voor volledig overzicht)

16-07-201911:15Persoon aangehouden bij mogelijke steekpartij in Dedgum
De politie heeft dinsdagochtend één persoon opgepakt na een incident in Dedgum. Aanvankelijk zou er sprake zijn van een steekpartij....
16-07-201910:03Persoon aangehouden bij steekpartij Dedgum
De politie heeft dinsdagochtend één persoon opgepakt na een steekincident in Dedgum. Toen de politie en ambulance...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: