Drimble

112 Wolsum

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Wolsum. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Wolsum.

informatie alleen over wolsum

P2000-meldingen in Wolsum

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Wolsum. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Wolsum

DatumTijd112 Melding
08-09-201814:15Ambulance met spoed naar Jouswerderdyk in Wolsum
a1 jouswerderdyk wolsum sudwest-fryslan 8774pn
07-08-201711:33Brandweer naar Wolsum
komt geen spoed ambu brug wolsum
07-08-201711:31Brandweer naar Wolsum
spoed ambu brug wolsum
17-06-201715:28Brandweer naar Wolsum
1x spoed ambu brug wolsum

112 Nieuws uit Wolsum (klik hier voor volledig overzicht)

24-05-201907:03Bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (23 mei 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 23 mei 2019) de volgende 67 bekendmakingen...
02-05-201912:01Roofmoord op slager veekoopman Hantje Zijlstra centraal bij Dodenherdenking in Wolsum
Op 16 januari 1945, op weg van de veemarkt naar huis, werd Hantje Zijlstra (51) in Fiifhûs (Wolsum) overvallen. Hij werd...
30-04-201913:50Roofmoord op Hantje Zijlstra centraal bij Dodenherdenking in Wolsum
Wolsum-Zaterdag 4 mei 2019 wordt herdacht dat Hantje Zijlstra te Fiifhûs (Wolsum) op 27 januari 1945 dicht bij zijn...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: