Drimble

112 Rauwerd

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Rauwerd. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Rauwerd.

informatie alleen over rauwerd

P2000-meldingen in Rauwerd

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Rauwerd. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Rauwerd

DatumTijd112 Melding
21-05-201915:40Brandweer met normale urgentie naar Sylsterhoeke, Rauwerd
P 2 (inci-03) Gezondheid (Ass.: afhijsen) Sylsterhoeke Raerd 026150 026331
25-02-201915:48Ambulance met hoge urgentie naar Snitserdyk, Rauwerd
A1 (ovdg) de Dille N354 - Snitserdyk Raerd Sudwest-Fryslan
05-06-201819:33Brandgerucht op Snitserdyk in Raerd (Rauwerd), brandweer met gepaste spoed voor dit betreft een oefening ter plaatse
oefening p 2 brandgerucht snitserdyk - n354 raerd 026031
01-06-201800:53Brandgerucht op Smitshoeke in Raerd (Rauwerd), brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-05 brandgerucht smitshoeke raerd 026031
02-07-201711:55Brandweer met gepaste spoed naar Slotsdyk in Raerd (Rauwerd)
p 2 inci-06 dier vast op hoogte kat slotsdyk raerd 026031
31-01-201713:05Brandweer met gepaste spoed naar Poppenwiersterdyk in Raerd (Rauwerd)
p 2 inci-04 dier in problemen paard poppenwiersterdyk raerd 026331
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: