112 Loenga

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Loenga. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Loenga.

informatie alleen over loenga

P2000-meldingen in Loenga

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Loenga. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database. Bekijk ook ►hier de laatste criminaliteitscijfers van Loenga.

112 Loenga

DatumTijd112 Melding
04-09-202009:36Brandweer met hoge urgentie naar Loenga
P 1 (BNN-07) Dier te water (vee) PASFEARDIJK Loenga 025731
27-07-202014:12Brandweer met normale urgentie naar Ivige Leane, Loenga
P 2 (BNN-01) Dier in problemen (vee) Ivige Leane Loenga 025731
10-05-202021:04Brandweer met hoge urgentie naar Pasfeardyk, Loenga
P 1 (BNN-08) BR gebouw (Schoorsteen) Pasfeardyk Loenga 025751 025793 025731
25-12-201914:43Brandweer met normale urgentie naar Loenga
P 2 (inci-08) Dier in put/kelder (vee) Oerdyk Loenga 025793 025731
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: