Drimble

112 Wons

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Wons. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Wons.

informatie alleen over wons

P2000-meldingen in Wons

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Wons. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Wons

DatumTijd112 Melding
22-06-201912:33Brandweer met hoge urgentie naar Weersterweg, Wons
P 1 VKO (eenzijdig, auto) Weersterweg Wons 025635
22-06-201912:33Hulpdiensten naar ongeval gemeld op Weersterweg, Wons
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wons Weersterweg
29-03-201916:03Brandweer met hoge urgentie naar Wons
P 1 (inci-09) VKO (vrachtwagen, auto) A7 Re 103,0 Wons 025734 024871
04-10-201712:27Buitenbrand op Weersterweg in Wons, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-02 buitenbrand weersterweg wons 025734 025631
12-02-201701:25Gebouwbrand op Oude Schoolpad in Wons, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 gebouwbrand schoorsteen oude schoolpad wons 025734 025650
21-01-201706:17Woningbrand op Weersterweg in Wons, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 schoorsteen woningbrand weersterweg wons 025734 025650
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: