Drimble

112 Hidaard

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Hidaard. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Hidaard.

informatie alleen over hidaard

P2000-meldingen in Hidaard

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Hidaard. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Hidaard

DatumTijd112 Melding
10-06-201810:10Persoon te water op Tjebbingadyk in Hidaard, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-05 persoon te water tjebbingadyk hidaard 025710 026032 026301
03-01-201812:19Stormschade op Tjebbingadyk in Hidaard, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-06 stormschade tjebbingadyk hidaard 026032
18-04-201722:30Ambulance met gepaste spoed naar Tjebbingadyk in Hidaard
p 2 inci-04 nacontrole tjebbingadyk hidaard 026032
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: