Drimble

112 Schettens

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Schettens. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Schettens.

informatie alleen over schettens

P2000-meldingen in Schettens

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Schettens. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Schettens

DatumTijd112 Melding
20-09-201917:44Brandweer met hoge urgentie naar Schettens
Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 1 Schettens A7 Re 106,5
13-09-201908:58Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming Prio 3 Schettens A7 Re 109,3
12-08-201916:59Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming Prio 3 Schettens A7 Li 107,1
19-07-201912:45Brandweer met normale urgentie naar Filenserwei, Schettens
P 2 (inci-05) Dier te water Filenserwei Schettens 025734
10-07-201916:32Brandweer met normale urgentie naar Filenserwei, Schettens
P 2 (inci-01) Hooibroei (hooi-/stro-opslag) Filenserwei Schettens 025734
22-06-201911:42Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming Prio 3 Schettens A7 Re 109,1
14-06-201915:36Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Schettens
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Schettens A7 Re 108,3
11-06-201906:36Brandweer met normale urgentie naar Schettens
Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 2 Schettens A7 Li 108,7
10-02-201919:15Brandweer met hoge urgentie naar Schettens
P 1 (inci-09) VKO (auto, eenzijdig) A7 Re 107,6 Schettens 025734
23-01-201709:06Gaslucht op van Osingaweg in Schettens, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 gaslucht ongeval van osingaweg schettens 025631
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: