Drimble

112 Terzool

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Terzool. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Terzool.

informatie alleen over terzool

P2000-meldingen in Terzool

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Terzool. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Terzool

DatumTijd112 Melding
26-12-201811:37Aardgas lekkage op Durk Dijkstrastrjitte in Tersoal (Terzool)
p 2 inci-03 ongeval buiten meting: aardgas lekkage durk dijkstrastrjitte tersoal 026331
01-04-201822:16Woningbrand op Buorren in Tersoal (Terzool), brandweer met spoed ter plaatse
p 1 woningbrand tussenwoning schoorsteen buorren tersoal 026331 025751

112 Nieuws uit Terzool (klik hier voor volledig overzicht)

14-06-201907:02Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (13 juni 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 13 juni 2019) de volgende 58 bekendmakingen...
01-06-201907:03Bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (31 mei 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 31 mei 2019) de volgende 64 bekendmakingen...
24-05-201907:03Bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (23 mei 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 23 mei 2019) de volgende 67 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: