Drimble

112 Warns

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Warns. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Warns.

informatie alleen over warns

P2000-meldingen in Warns

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Warns. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Warns

DatumTijd112 Melding
04-10-201912:48Inzet Vervalt! Scheepsbrand (recr-/pleziervaart) De Pyramide Jachthaven De Vrijheid Tsjalk Warns
04-10-201912:45Brandweer met hoge urgentie naar Tsjalk, Warns
P 1 (inci-08) Scheepsbrand (recr-/pleziervaart) De Pyramide Jachthaven de Vrijheid Tsjalk Warns 025615
04-10-201912:43Brandweer met hoge urgentie naar Tsjalk, Warns
P 1 (inci-08) Scheepsbrand De Pyramide Jachthaven de Vrijheid Tsjalk Warns 025733
27-08-201919:51Hulpdiensten naar ongeval gemeld op Skarl, Warns
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Warns Skarl
27-08-201919:51Hulpdiensten naar ongeval gemeld op Skarl, Warns
Ongeval/Water/Schip/watersp. in problemen prio 2 Warns Skarl
08-07-201919:45*oefening* (NB:Grote Br) 't Sou Warns 025431 026582
03-07-201914:15SPOEDAMBU BRUG WARNS
03-07-201913:58SPOEDAMBU BRUG WARNS
26-05-201916:30SPOEDAMBU BRUG WARNS
19-05-201912:36SPOEDAMBU BRUG WARNS
18-05-201918:56Brandweer met normale urgentie naar een buitenbrand gemeld op Himmelumerdyk, Warns
P 2 (inci-07) Buitenbrand Himmelumerdyk Warns 025733
28-03-201909:20Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Warns
P 1 (inci-07) Ongeval buiten (meting: Aardgas lekkage) 't Sou Warns 025733
24-01-201907:55Traumahelicopter naar Warns
A1 13991 Rit 9689 Warns Middelweg/regio 02
24-01-201907:49MMT INZET WARNS
24-01-201907:47Brandweer met hoge urgentie naar Warns
P 1 (inci-04) Voertuig te water Middelweg Warns 025710 026110 025733 025612 024871

112 Nieuws uit Warns (klik hier voor volledig overzicht)

21-08-201912:32Stropers actief in de Zuidwesthoek
WARNS/HEMELUM Maandagmorgen 29 juli werd tussen Warns en Hemelum om 8 uur s morgens een reebok doodgeschoten, stelt...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: