Drimble

112 Exmorra

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Exmorra. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Exmorra.

informatie alleen over exmorra

P2000-meldingen in Exmorra

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Exmorra. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Exmorra

DatumTijd112 Melding
03-07-201918:33Brandweer met normale urgentie naar Bolswarderweg, Exmorra
P 2 (inci-04) Nacontrole Bolswarderweg Exmorra 025631
23-12-201812:22Brandweer naar Bolswarderweg in Exmorra
inzet vervalt,bestuurder eruitvoertuig gekanteld, auto bolswarderweg exmorra
23-12-201812:21Brandweer naar Bolswarderweg in Exmorra
inzet vervaltvoertuig gekanteld, auto bolswarderweg exmorra
23-12-201812:17Brandweer met spoed naar Bolswarderweg in Exmorra
p 1 vko auto, voertuig gekanteld bolswarderweg exmorra 025631 024871
18-08-201816:15Ambulance naar Bolswarderweg in Exmorra voor Voertuig te water
inzet vervalt persoon uit het voertuig! voertuig te water bolswarderweg - n359 41,0 exmorra
18-08-201816:15Brandweer naar Bolswarderweg in Exmorra
inzet vervalt persoon uit het voertuig!"foertuig te water bolswarderweg - n359 41,0 exmorra
18-08-201816:13Voertuig te water op Bolswarderweg in Exmorra, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-07 voertuig te water bolswarderweg - n359 41,0 exmorra 025710 025732 025632 024871
29-04-201813:08Dier te water op Meerswal in Exmorra, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-02 dier te water vee meerswal exmorra 025734
11-12-201716:18Brandweer naar Bolswarderweg in Exmorra voor Voertuig te water
inzet vervalt, geen personen in voertuig inci-04 voertuig te water bus bolswarderweg a exmorra
11-12-201716:18Brandweer naar Bolswarderweg in Exmorra voor Voertuig te water personen uit voertuig
inzet vervalt! personen uit voertuig inci-04 voertuig te water bus bolswarderweg a exmorra
11-12-201716:18Brandweer naar Bolswarderweg in Exmorra voor Voertuig te water personen uit voertuig
inzet vervalt! personen uit voertuig inci-04 voertuig te water bus bolswarderweg a exmorra
11-12-201716:16Traumaheli naar Exmorra
mmt inzet exmorra
11-12-201716:13Voertuig te water op Bolswarderweg in Exmorra, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 voertuig te water bus bolswarderweg a exmorra 025710 026110 025631 024601 024871
11-12-201716:13Voertuig te water op Bolswarderweg in Exmorra, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 voertuig te water bus bolswarderweg a exmorra 025710 026110 025631 024601 024871
02-06-201722:48Brandweer met gepaste spoed naar Bolswarderweg in Exmorra
p 2 inci-02 dier in problemen bolswarderweg a exmorra 025631

112 Nieuws uit Exmorra (klik hier voor volledig overzicht)

02-08-201907:04Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân ( 1 augustus 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 1 augustus 2019) de volgende 62 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: