Drimble

112 Ferwoude

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Ferwoude. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Ferwoude.

informatie alleen over ferwoude

P2000-meldingen in Ferwoude

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Ferwoude. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Ferwoude

DatumTijd112 Melding
31-12-201809:48Brandweer met normale urgentie naar Buren, Ferwoude
P 2 (inci-06) Afval/Rommel brand Buren Ferwoude 025636
28-05-201809:18Traumaheli naar Scharnebuursterweg in Ferwoude
a1 ovdg doniaburen/scharnebuursterweg ferwoude sudwest-fryslan
12-11-201702:46Voertuig te water op Wonnebuursterweg in Ferwoude, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-04 voertuig te water aaltjemeerweg/wonnebuursterweg ferwoude 025710 025636 025634 024871
10-11-201716:54Dier te water op Aaltjemeerweg in Ferwoude, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
p 2 inci-07 dier te water paard aaltjemeerweg ferwoude 025636

112 Nieuws uit Ferwoude (klik hier voor volledig overzicht)

07-06-201907:01Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân ( 6 juni 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 6 juni 2019) de volgende 55 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: