Drimble

112 Easterwierrum

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Easterwierrum. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Easterwierrum.

informatie alleen over easterwierrum

P2000-meldingen in Easterwierrum

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Easterwierrum. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database.

112 Easterwierrum

DatumTijd112 Melding
22-10-201721:20Brandweer met spoed naar Tsjerkebuorren in Easterwierrum
p 1 inci-06 vko eenzijdig th tsjerkebuorren easterwierrum 026031
16-09-201716:28Brand in bijgebouw op Skuorrehôfwei in Easterwierrum, brandweer met spoed voor middelbrand ter plaatse
p 1 inci-02 brand bijgebouw keet/hok/schuurtje nb:middel br gasfles brand: ja skuorrehofwei 14 easterwierrum 026331
16-09-201716:19Buitenbrand op Skuorrehôfwei in Easterwierrum, brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-02 buitenbrand gasfles brand: ja skuorrehofwei 14 easterwierrum 026031

112 Nieuws uit Easterwierrum (klik hier voor volledig overzicht)

10-05-201907:00Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân ( 9 mei 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 9 mei 2019) de volgende 75 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: