Drimble

112-Nieuws Boazum (Bozum)

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit boazum.

informatie alleen over boazum

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in Boazum

Hieronder staat een overzicht met nieuws over Boazum, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Specifiek op zoek naar Burgernet-meldingen, klik hier
07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 18 juli 2019) de volgende 70 bekendmakingen gepubliceerd:...

9 juli 2019

11:25
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Op het traject tussen Leeuwarden en Sneek is maandagochtend ter hoogte van Boazum (Bozum) een trein licht in botsing gekomen met een voertuig....

8 juli 2019

17:03
Dit is Fryslan
Een automobilist kwam maandag met de schrik vrij toen hij op een onbewaakte overweg aan de Singel werd geraakt door een trein. De trein...
12:59
112 Fryslan
Op een onbewaakte overgang langs de spoorlijn Leeuwarden - Sneek/Stavoren is maandagochtend een personenauto in botsing gekomen met...
12:34
Noordernieuws
Een trein en een auto zijn maandagochtend op een onbewaakte overgang bij Boazum (Bozum) met elkaar in botsing gekomen. Bij de botsing...
10:38
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Op het traject tussen Leeuwarden en Sneek is maandagochtend ter hoogte van Boazum (Bozum) een trein in botsing gekomen met een voertuig....

14 juni 2019

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 13 juni 2019) de volgende 58 bekendmakingen gepubliceerd:...

1 juni 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 31 mei 2019) de volgende 64 bekendmakingen gepubliceerd:...

24 mei 2019

07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 23 mei 2019) de volgende 67 bekendmakingen gepubliceerd:...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112-Nieuws in gemeente Súdwest-Fryslân112-Nieuws in regio Sneek112-Nieuws in provincie Friesland112-Nieuws in Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: