112-Nieuws Sijbrandaburen

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit sijbrandaburen.

informatie alleen over sijbrandaburen
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in Sijbrandaburen

Hieronder staat een overzicht met nieuws over Sijbrandaburen, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Zie ook: ►inbraakcijfers en ►criminaliteitscijfers voor Sijbrandaburen
19:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
MUZT stond in april in Theater Sneek met ´Beauty and the Beast´. Meer dan zestig musicaltalenten schitterden op het grote podium....
☆ Groot Bolsward-IJsselmeerkust

28 maart 2022

11:46
Omroep Friesland
Minsken koenen in oandiel nimme yn fiif tunen. Ien dêrfan leit yn Sibrandabuorren (Sijbrandaburen). Lês mear oer: Trije miljoen ophelle...
☆ Omroep Friesland

19 januari 2022

00:01
Balkster Courant
Politieke partijen in Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) stemmen in met de komst van een fietsstraat op de route Sibrandabuorren...
☆ Balkster Courant

12 januari 2022

21:37
Groot Sneek
Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) - De brandweer van Sneek rukte woensdagavond uit voor een schoorsteenbrand aan It Lange Ein in Sibrandabuorre...
☆ Groot Sneek
18:59
112 Fryslan
Sibrandabuorren - De brandweer is woensdagmiddag rond kwart over vijf uitgerukt voor een gebouwbrand aan It Lange Ein in Sibrandabuorren...
☆ 112 Fryslan
18:22
Noordernieuws
Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) - De brandweer heeft woensdagmiddag erger voorkomen bij een schoorsteenbrand aan de It Lange Ein in Sibrandabuorren....
☆ Noordernieuws

16 december 2021

18:52
Omroep Friesland
Mei it inisjatyf moat de tún fan de mienskip wurde, en foar de takomst behâlden bliuwe. Lês mear oer: Mienskipstún Sibrandabuorren...
☆ Omroep Friesland
10:19
AgriHolland
Aardpeer wil met een nieuwe obligatielening 3,1 miljoen euro verwerven om grond aan te kunnen kopen voor vijf boerenbedrijven die natuurvriendelijk...
☆ AgriHolland

12 december 2021

09:03
Balkster Courant
Op de route Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)-Poppenwier (Poppingawier) komt een fietsstraat. Dit is een groot fietspad waarbij auto´s...
☆ Balkster Courant

3 december 2021

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 2 december 2021) de volgende 55 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

26 november 2021

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 25 november 2021) de volgende 69 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

5 november 2021

07:02
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 4 november 2021) de volgende 49 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen

3 november 2021

00:02
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Dorpsbelangen Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) en de Mienskipsskoalle in dit dorp maken zich zorgen over de ´levensgevaarlijke´ verkeerssituatie...
☆ Bolswards Nieuwsblad | Bolsward

24 september 2021

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 23 september 2021) de volgende 69 bekendmakingen gepubliceerd:...
☆ Drimble Bekendmakingen
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112-Nieuws in gemeente Súdwest-Fryslân112-Nieuws in regio Sneek112-Nieuws in provincie Friesland112-Nieuws in Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: