Drimble

112-Nieuws Koufurderrige

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit koufurderrige.

informatie alleen over koufurderrige

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in Koufurderrige

Hieronder staat een overzicht met nieuws over Koufurderrige, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Specifiek op zoek naar Burgernet-meldingen, klik hier
12:27
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Boeren in het veengebied moeten gezamenlijk alert zijn op de muizenschade en op tijd beginnen met bevloeien van het land. Dat is de oproep... Zie ook:

25 juli 2019

13:49
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
Vanuit de lucht is de schade die veldmuizen aanrichten aan zuidwest-Friese weilanden niet meer te missen, zeggen Wageningse onderzoekers... Zie ook:

19 april 2019

14:55
112 Fryslan
Vrijdagmiddag rond tien over één kwam er een melding binnen van een ongeval op de Nummer in Koufurderrige.

15 januari 2019

11:19
Groot Sneek
Bij een ongeluk met een scooter op de parallelweg tussen Sneek en Woudsend is maandagavond de bestuurder zwaargewond geraakt. Hoe het ongeluk...
10:37
Nieuws uit Friesland
Op de parallelweg van N354 tussen Sneek en Woudsend is ter hoogte van buurtschap Koufurderrige maandagavond rond 23.00 uur een ernstig...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112-Nieuws in gemeente Súdwest-Fryslân112-Nieuws in regio Sneek112-Nieuws in provincie Friesland112-Nieuws in Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: