Drimble

112-Nieuws Makkum

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit makkum.

informatie alleen over makkum

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in Makkum

Hieronder staat een overzicht met nieuws over Makkum, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Specifiek op zoek naar Burgernet-meldingen, klik hier
07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 27 december 2018) de volgende 39 bekendmakingen gepubliceerd: Melding Besluit...

2 december 2018

14:29
Groot Sneek
Afgelopen week zijn er vijf woninginbraken gepleegd Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland). In Sneek, Makkum, Poppingawier en Rauwerd...

1 december 2018

08:05
Drimble Inbraaknieuws
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen week,...

9 november 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 8 november 2018) de volgende 48 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

26 oktober 2018

07:06
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 25 oktober 2018) de volgende zestien bekendmakingen gepubliceerd: Verleende...

12 oktober 2018

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 11 oktober 2018) de volgende 41 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

28 september 2018

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 27 september 2018) de volgende 40 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

7 september 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 6 september 2018) de volgende 28 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

31 augustus 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 30 augustus 2018) de volgende 32 bekendmakingen gepubliceerd: Melding Activiteitenbesluit,...

24 augustus 2018

07:04
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 23 augustus 2018) de volgende 35 bekendmakingen gepubliceerd: Verleende omgevingsvergunning...

23 augustus 2018

16:34
Franeker Actueel
Alle hulpdiensten werden donderdagmiddag gealarmeerd voor een scheepsbrand in Harlingen. Omdat het om een scheepsbrand ging en die vaak...

17 augustus 2018

07:05
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 16 augustus 2018) de volgende 48 bekendmakingen gepubliceerd: Ingekomen aanvraag,...

10 augustus 2018

07:00
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 9 augustus 2018) de volgende 36 bekendmakingen gepubliceerd: Ingekomen aanvraag,...

8 augustus 2018

19:04
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
De 60-jarige Lieuwe Wijnja uit Makkum is maandag tijdens het bergbeklimmen verongelukt in Zwitserland. Hij maakte een val van 300 meter,...
18:02
Leeuwarder Courant | Leeuwarden
De 60-jarige Lieuwe Wijnja uit Makkum is maandag tijdens het bergbeklimmen verongelukt in Zwitserland. Hij maakte een val van 300 meter.

16 juli 2018

18:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Het partuur van Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra heeft zaterdag door elkaar lotenpartij bij de hoofdklasse heren in Makkum...
11:16
Kon. Ned. Kaatsbond
Kon. Ned. Kaatsbond plaatste het volgende bericht op hun website: 14-07-2018 Trio Nynke Sijbrandij wint in Makkum.

13 juli 2018

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 12 juli 2018) de volgende 32 bekendmakingen gepubliceerd: Gewijzigde vaststelling...

6 juli 2018

07:01
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Zuidwest-Friesland heeft gisteren (donderdag 5 juli 2018) de volgende 39 bekendmakingen gepubliceerd: Melding Besluit lozen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112-Nieuws in gemeente Súdwest-Fryslân112-Nieuws in regio Sneek112-Nieuws in provincie Friesland112-Nieuws in Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: