Overlijdensberichten in Woudsend

Een lijst van overlijdensberichten in Woudsend. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over woudsend

Overlijdensberichten in Woudsend

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Woudsend

DatumNaam
31 jul 2020

Joop Rijpkema

26 oktober 1935 (Wolsum) - 31 juli 2020 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
16 mei 2020

Wieke Rondhout

1 oktober 1945 (Woudsend) - 16 mei 2020 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
28 apr 2020

Eddy (Edse) Wiersma

18 augustus 1948 (Leeuwarden) - 28 april 2020 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
22 apr 2020

Grietje van der Kooij-Fortuin

12 november 1931 (Woudsend) - 22 april 2020 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
14 mrt 2020

Marten Zondervan

14 maart 2020 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
3 mrt 2020

Cornelis de Boer

8 augustus 1942 (Sneek) - 3 maart 2020 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
6 feb 2020

Okje Schuitema-Roorda

14 november 1937 (Britsum) - 6 februari 2020 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
6 nov 2019

Epeüs de Jong

31 maart 1931 (Woudsend) - 6 november 2019 (Balk)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
21 okt 2019

Sijke Fortuin-Silvius

16 februari 1955 (Woudsend) - 21 oktober 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
8 okt 2019

Bram (Abraham) Ringnalda

20 april 1929 (Woudsend) - 8 oktober 2019 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
2 sep 2019

Bennie de Vries

13 augustus 1949 (Woudsend) - 2 september 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
17 aug 2019

Vreneli Germaine van der Meulen-Demmerle

24 oktober 1929 - 17 augustus 2019 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Tubantia
29 jul 2019

Age Taeke Bouma

1 april 1937 - 29 juli 2019 (Woudsend)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
19 jul 2019

Marieke (Maria Anna) Kamsma-Werkman

24 oktober 1933 (Woudsend) - 19 juli 2019 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
18 jul 2019

Jaring (Jarig) Bijlsma

22 juni 1947 (Woudsend) - 18 juli 2019 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: