Bestemmingsplannen Gemeente Leeuwarden

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Bestemmingsplannen in de gemeente Leeuwarden

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.
informationTool24Px1Alle vastgoedinformatie digitaal op één plek in de Object Informatie Tool
Powered by matrixian-group-logo

Bestemmingsplannen Gemeente Leeuwarden

DatumGemeenteTitel
02-05-2022LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied – Bouw woning Brédyk 44 Wytgaard (Wijtgaard)
omgevingsvergunning | ontwerp
02-05-2022LeeuwardenLeeuwarden - De Zuidlanden, plandeel De Klamp Bijzonder wonen
bestemmingsplan | ontwerp
26-04-2022LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied – Uitbreiding melkveehouderij Skrins 4
omgevingsvergunning | vastgesteld
22-03-2022LeeuwardenLeeuwarden - De Zuidlanden, Wergeasterdyk 41
bestemmingsplan | ontwerp
09-03-2022LeeuwardenLeeuwarden - De Zuidlanden, bouw woning ten zuiden Wergeasterdyk 38
bestemmingsplan | ontwerp
16-02-2022LeeuwardenPartiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Newtonpark 1-2-3 e.o.
bestemmingsplan | ontwerp
18-01-2022LeeuwardenStiens - Hege Hearewei 2
bestemmingsplan | vastgesteld
06-01-2022LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied – Uitbreiding minicamping Ayttadyk 10 Swichum
omgevingsvergunning | ontwerp
06-01-2022LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied – Uitbreiding melkveehouderij Skrins 4 Easterlittens
omgevingsvergunning | ontwerp
01-12-2021LeeuwardenVoorbereidingsbesluit Leeuwarden – Newtonpark 1-2-3 e.o.
voorbereidingsbesluit | vastgesteld
17-11-2021LeeuwardenSnakkerburen - Op `e Tún
wijzigingsplan | ontwerp
16-11-2021LeeuwardenLeeuwarden - Partiële herziening woningsplitsing en woonzorgfuncties
bestemmingsplan | ontwerp
25-10-2021LeeuwardenLeeuwarden - Buurtschap Barrahûs onderdeel van Middelsee
bestemmingsplan | voorontwerp
15-10-2021LeeuwardenLeeuwarden Buitengebied - Leechlân 3 Grou (Grouw)
wijzigingsplan | ontwerp
23-09-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verlengen termijn zonnepark Zwette
omgevingsvergunning | ontwerp
15-09-2021LeeuwardenLeeuwarden Buitengebied - Dekemawei 15 Baard
bestemmingsplan | ontwerp
01-09-2021LeeuwardenOmgevingsvisie Leeuwarden
structuurvisie | ontwerp
07-07-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Bouw 2e bedrijfswoning en vervanging schuur Wielsterdyk 2 Weidum
omgevingsvergunning | ontwerp
30-06-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Stiens - Bouw 10 woningen Petterhusterdyk
omgevingsvergunning | ontwerp
22-06-2021LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realisatie 15 recreatieappartementen in 3 logiesgebouwen Leons 11
omgevingsvergunning | ontwerp

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio LeeuwardenBestemmingsplannen provincie Friesland
Per plaats in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: