Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Leeuwarden

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Bestemmingsplannen in de gemeente Leeuwarden

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Leeuwarden

DatumGemeenteTitel
17-12-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw 2 appartementengebouwen Richard Holstraat 2
omgevingsvergunning | ontwerp
26-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Planologisch mogelijk maken 3 recreatiearken De Burd
omgevingsvergunning | ontwerp
21-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Legalisatie uitbreiding melkveehouderij Hilaarderdyk 3 Jellum
omgevingsvergunning | ontwerp
16-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met 43 appartementen, atrium en woonvoorzieningen
omgevingsvergunning | ontwerp
16-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Bouw woongebouw met woonvorm voor 42 appartementen en bouw woongebouw met 24 reguliere appartementen
omgevingsvergunning | ontwerp
05-11-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren 28 appartementen Noorvliet 353
omgevingsvergunning | ontwerp
24-10-2018LeeuwardenLeeuwarden - Partiële herziening Aanpassing woonpercelen Wiarda
bestemmingsplan | ontwerp
02-10-2018LeeuwardenLeeuwarden - Aansluiting Overijsselselaan Zuid
bestemmingsplan | voorontwerp
11-09-2018LeeuwardenDairy Campus en omgeving
bestemmingsplan | voorontwerp
28-08-2018LeeuwardenBouw appartementengebouw en supermarkt LPF locatie
omgevingsvergunning | ontwerp
28-08-2018LeeuwardenBouw maximaal 15 woningen Minne Finne
omgevingsvergunning | ontwerp
09-08-2018LeeuwardenDe Zwette V – Kavel 13A
bestemmingsplan | voorontwerp
06-08-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie 23 extended-stay-appartementen en penthouse Achter de Hoven 1
omgevingsvergunning | ontwerp
20-07-2018LeeuwardenPartiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen
bestemmingsplan | voorontwerp
05-07-2018LeeuwardenLeeuwarden - Middelsee fase 1
bestemmingsplan | voorontwerp
25-06-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie manege en woning Boksumerdyk
omgevingsvergunning | ontwerp
18-06-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Grou (Grouw) - Bouw bedrijf met bedrijfswoning Garde Jagerswei
omgevingsvergunning | ontwerp
14-05-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Grou (Grouw) - Bouw 4 vrijstaande woningen Volmawei
omgevingsvergunning | ontwerp
18-04-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - 74 appartementen VondelParck
omgevingsvergunning | ontwerp
16-04-2018LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Functiewijziging Wergeasterdyk 45
omgevingsvergunning | ontwerp

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio LeeuwardenBestemmingsplannen provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: