Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Leeuwarden

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden

informatie alleen over gemeente leeuwarden

Bestemmingsplannen in de gemeente Leeuwarden

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Leeuwarden

DatumGemeenteTitel
23-07-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren schuur voor meubelmakerij Tsienzerbuorren 2 Reduzum (Roordahuizum)
omgevingsvergunning | ontwerp
23-07-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouwen/uitbreiden schuur/werkplaats tot een woning/werkplaats Gele Buorren 3 Baard
omgevingsvergunning | ontwerp
09-07-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realisatie van een woning met schuur De Zwemmer 5
omgevingsvergunning | ontwerp
02-07-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Grondwerk Middelsee
omgevingsvergunning | ontwerp
01-07-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Grou (Grouw) - Nieuwbouw 15 woningen hoek Gruttostraat, Kievitsstraat en Tureluurstraat
omgevingsvergunning | ontwerp
25-06-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Vestiging meubelmakerij Hoptille 6 Hilaard
omgevingsvergunning | ontwerp
24-06-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Herbouw 44 huurwoningen Sweelinckstraat, Chopinstraat en Beethovenstraat
omgevingsvergunning | ontwerp
21-06-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Realiseren derde woning binnen bestaande bebouwing Leechlân 12 Grou (Grouw)
omgevingsvergunning | ontwerp
20-06-2019LeeuwardenLeeuwarden - Mariahof 10
wijzigingsplan | ontwerp
09-05-2019LeeuwardenLeeuwarden - De Zwette V
bestemmingsplan | voorontwerp
01-05-2019LeeuwardenLeeuwarden Buitengebied - Realisatie Nijkleaster It Westerhus 1 Hilaard
bestemmingsplan | voorontwerp
25-04-2019LeeuwardenLeeuwarden - Dairy Campus en omgeving
bestemmingsplan | ontwerp
18-04-2019LeeuwardenLeeuwarden - De Zwette VI Provinciale Waterstaat
bestemmingsplan | ontwerp
15-04-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden Buitengebied - Verbouw boerderij tot twee woningen Arsumerdyk 4 Jorwert
omgevingsvergunning | ontwerp
15-04-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Wergea (Warga) - Realisatie gezondheidscentrum Oan ’t Alddjip
omgevingsvergunning | ontwerp
04-04-2019LeeuwardenBestemmingsplan Leeuwarden - Gebiedsontwikkeling WTC/Cambuur
bestemmingsplan | ontwerp
28-03-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Renovatie en nieuwbouw appartementen Kanaalstraat 9 – 11
omgevingsvergunning | ontwerp
13-03-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren 28 appartementen Noordvliet 353
omgevingsvergunning | vastgesteld
04-03-2019LeeuwardenLeeuwarden - woningbouw Brandemeer en de Kei
bestemmingsplan | voorontwerp
11-02-2019LeeuwardenOmgevingsvergunning Leeuwarden - Aldlânstate
omgevingsvergunning | ontwerp

Navigeer verder:

Terug naarBestemmingsplannen regio LeeuwardenBestemmingsplannen provincie Friesland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: